Kleiner studiepakket opnemen

Omwille van individuele omstandigheden (bijvoorbeeld werk, gezin, topsport, …) kan je ervoor kiezen om een kleiner studiepakket op te nemen dan voorzien in het voltijds programma (meestal 60 studiepunten). Op die manier kan je je studies spreiden over meerdere jaren zodat het voor jouw persoonlijke situatie haalbaar wordt.

Studenten eerste bachelor

Als student eerste bachelor (BA1) ben je verplicht om alle studiepunten van het eerste jaar (60 studiepunten) op te nemen in je curriculum.

Een kleiner studiepakket opnemen in eerste bachelor (minder dan 60 studiepunten) is enkel mogelijk voor studenten met:

Neem contact op met een trajectbegeleider wanneer je gebruik wenst te maken van deze uitzondering.

Studenten in schakel- of voorbereidingsprogramma, bachelor (niet BA1) /of master

Indien het volgen van een voltijds programma (zie studiekiezer) niet wenselijk is, dan kan je kiezen voor een deeltijds modeltraject (meestal ongeveer de helft van de vakken) of voor een geïndividualiseerd traject (aantal vakken op maat van de student)

Deeltijds modeltraject

De volgende opleidingen bieden een deeltijds modeltraject aan:

Staat jouw opleiding niet vermeld in het overzicht, dan kan je een geïndividualiseerd traject volgen.

Geïndividualiseerd traject

Een geïndividualiseerd traject of GIT wordt op maat samengesteld.

  • Stap 1: Bepaal hoeveel studiepunten je per academiejaar en per semester wil opnemen. Met andere woorden, over hoeveel jaar je de opleiding wil spreiden.
Hou er rekening mee dat er van jou wordt verwacht dat je slaagt voor minstens 50% van je opgenomen studiepunten. Haal je dit niet, dan word je het volgende academiejaar een bindende voorwaarde opgelegd (zie studievoortgangsmaatregelen aan de UGent).

 Stap 2: Bepaal welke vakken je wil opnemen. Je dient hierbij rekening te houden met de verschillende vormen van voorkennis in de opleiding. Een traject moet ook praktisch haalbaar zijn, dus hou ook rekening met het les- en examenrooster.

Vastleggen van je curriculum

  • Tevreden over je trajectvoorstel? Leg je curriculum ten laatste op 1 oktober 2023 vast in Oasis via de volgende werkwijze.
  • Heb je vrijstellingen aangevraagd? Volg de specifieke richtlijnen voor het vastleggen van je curriculum.
  • Geraak je er zelf niet uit? Maak gebruik van de begeleidingsinitiatieven.
OPGELET! Studenten eerste bachelor kunnen hun curriculum niet zelf vastleggen. Zij dienen hiervoor contact op te nemen met een trajectbegeleider. 

Begeleiding bij het samenstellen van een geïndividualiseerd traject

Wil je voor volgend academiejaar een geïndividualiseerd traject (GIT) samenstellen met een kleinere studieomvang en kom je er zelf niet uit?

De trajectbegeleiders voorzien gedurende het academiejaar verschillende begeleidingsinitiatieven.

Tijdens het tweede semester

Tijdens deze periode kan je bij een trajectbegeleider terecht voor een individueel gesprek op afspraak. Heb je een korte vraag? Contacteer ons dan eerst via e-mail of telefonisch.

In september

Om zoveel mogelijk studenten verder te helpen, worden in deze periode GIT-workshops georganiseerd in kleine groepjes. Tijdens een GIT-workshop ga je zelf onder begeleiding aan de slag met jouw studietraject. Je kan er vragen stellen zoals: ‘Hoeveel studiepunten neem ik op?’ ‘Welke vakken voeg ik toe aan mijn curriculum?’…

UITZONDERING: studenten 1ste bachelor die een kleiner studiepakket willen opnemen, dienen steeds een trajectbegeleider te contacteren.

Contact

Heb je bijkomende vragen over het spreiden van je studies, neem dan contact op met de trajectbegeleider.