Kleiner studiepakket opnemen

Omwille van individuele omstandigheden kan je ervoor kiezen om een kleinere studieomvang op te nemen dan voorzien in het voltijds programma (meestal 60 studiepunten).

Studenten eerste bachelor

Indien je start in eerste bachelor ben je verplicht om alle studiepunten van het eerste modeltrajectjaar (60 studiepunten) op te nemen in je curriculum. Het is dus niet mogelijk om een kleinere studieomvang op te nemen, tenzij je beschikt over een bijzonder statuut (functiebeperking, topsport,…) of werkstudentenstatuut.

Neem contact op met je trajectbegeleider wanneer je gebruik wenst te maken van deze uitzondering om je curriculum vast te leggen.

Studenten in schakel- of voorbereidingsprogramma, bachelor (niet BA1) /of master

Indien het volgen van een voltijds programma (zie studiekiezer) niet wenselijk is, dan kan je kiezen voor een deeltijds modeltraject (meestal ongeveer de helft van de vakken) of voor een geïndividualiseerd traject (aantal vakken op maat van de student).
 

Deeltijds modeltraject

Het deeltijds modeltraject wordt vastgelegd door de opleidingscommissie. Bij het vastleggen van het deeltijds programma wordt rekening gehouden met de meest optimale opbouw van het curriculum (bepaalde vakken worden bij voorkeur eerst afgelegd omdat ze de basis vormen voor andere vakken).

De volgende opleidingen bieden een deeltijds modeltraject aan:

Staat jouw opleiding niet vermeld in het overzicht, dan kan je een geïndividualiseerd traject volgen.
 

Geïndividualiseerd traject

Een geïndividualiseerd traject of GIT wordt op maat samengesteld.

  • Stap 1: Bepaal hoeveel studiepunten je per academiejaar en per semester wil opnemen. Met andere woorden, over hoeveel jaar je de opleiding wil spreiden.
Hou er rekening mee dat er van jou wordt verwacht dat je slaagt voor minstens 50% van je opgenomen studiepunten. Haal je dit niet, dan word je het volgende academiejaar een bindende voorwaarde opgelegd (zie studievoortgangsmaatregelen aan de UGent).
  • Stap 2: Bepaal welke vakken je wil opnemen. Je dient hierbij rekening te houden met de verschillende vormen van voorkennis in de opleiding. Verder kan je jouw traject ook afstemmen op het les- en examenrooster. 

Voorbeeld:
Je volgt het schakelprogramma management en beleid van de gezondheidszorg. Het opleidingsonderdeel “statistiek voor de gezondheidszorg: data-analyse” (2e sem), kan enkel in het curriculum opgenomen worden wanneer ook het opleidingsonderdeel “statistiek voor de gezondheidszorg: theorie” (1e sem) op het curriculum staat.

Begeleiding bij het samenstellen van een geïndividualiseerd traject

Wil je in academiejaar 22-23 bewust een geïndividualiseerd traject samenstellen met een kleinere studieomvang en kom je er zelf niet uit?

De trajectbegeleiders voorzien gedurende het academiejaar verschillende begeleidingsinitiatieven.

Van 15 maart 2022 tot 15 juli 2022.

Tijdens deze periode kan je bij een trajectbegeleider terecht voor een individueel gesprek op afspraak. Heb je een korte vraag? Contacteer ons dan eerst via e-mail of telefonisch.

Van 15 augustus 2022 tot 1 oktober 2022.

GIT-workshops Om zoveel mogelijk studenten verder te helpen, worden in deze periode GIT-workshops georganiseerd in kleine groepjes. Tijdens een GIT-workshop ga je zelf onder begeleiding aan de slag met jouw studietraject. Je kan er vragen stellen zoals: ‘Hoeveel studiepunten neem ik op?’ ‘Welke vakken voeg ik toe aan mijn curriculum?’…

UITZONDERING: studenten die voor het eerst inschrijven in een bacheloropleiding en een kleiner studiepakket willen opnemen, dienen steeds een individueel gesprek vast te leggen met een trajectbegeleider. Een afspraak vastleggen kan door contact op te nemen met een trajectbegeleider.

Telefonische consultaties Je kan de trajectbegeleiders op vaste tijdstippen telefonisch contacteren. Deze telefonische consultaties zijn bedoeld om korte vragen snel te beantwoorden.

Inschrijven en curriculum vastleggen

Schrijf je eerst in. Vanaf 1 oktober dien je de procedure laattijdige inschrijving te volgen en kan de opleiding weigeren om bepaalde vakken nog op te nemen in je curriculum.

Dien daarna je curriculumvoorstel ten laatste in via OASIS op vrijdag 30 september 2022.

Bekijk de kennisclip over hoe je kan (her)inschrijven, je curriculum in OASIS kan vastleggen en je curriculum kan voorleggen aan de curriculumcommissie.

Heb je vrijstellingen aangevraagd? Volg de specifieke richtlijnen voor het vastleggen van je curriculum.

Contact

Heb je bijkomende vragen over het spreiden van je studies, neem dan contact op met de trajectbegeleider.