Kleiner studiepakket

Wat is een kleiner studiepakket?

Omwille van individuele omstandigheden (bijvoorbeeld werk, welzijn, topsport, …) kan je ervoor kiezen om minder studiepunten (SP) op te nemen dan voorzien in het voltijds programma (meestal 60 SP, zie programma studiekiezer). Op die manier kan je de opleiding spreiden over een langere periode dan voorzien.

Enkele voorbeelden:

 • 1 jaar (60 SP) spreiden over 2 jaar (30 SP per jaar)
 • 2 jaar (120 SP) spreiden over 3 jaar (40 SP per jaar)
 • 3 jaar (180 SP) spreiden over 4 jaar (45 SP per jaar)

Wie mag een kleiner studiepakket opnemen?

Volgende studenten komen in aanmerking voor een kleiner studiepakket:

 • Bachelorstudenten MET UITZONDERING van studenten eerste bachelor (zie verder).
 • Studenten in een schakelprogramma.
 • Studenten in een voorbereidingsprogramma.
 • Masterstudenten

Studenten eerste bachelor

Als student eerste bachelor (BA1) ben je verplicht om alle studiepunten van het eerste jaar (60 SP) op te nemen in je curriculum.

Een kleiner studiepakket opnemen in eerste bachelor is enkel mogelijk voor studenten met:

Neem contact op met een trajectbegeleider wanneer je gebruik wenst te maken van deze uitzondering.

Een kleiner studiepakket samenstellen

Deeltijds modeltraject

Een deeltijds modeltraject is samengesteld door de opleiding en bevat doorgaans 30 studiepunten per academiejaar.

De volgende opleidingen bieden een deeltijds modeltraject aan:

Staat jouw opleiding niet vermeld in het overzicht, dan kan je een geïndividualiseerd traject samenstellen.

Geïndividualiseerd traject

Een geïndividualiseerd traject of GIT wordt op maat van een student samengesteld.

 • Stap 1: Bepaal hoeveel studiepunten je per academiejaar wil opnemen. Met andere woorden, over hoeveel jaar je de opleiding wil spreiden. Zorg ook voor een evenwichtige spreiding per semester.
Hou er rekening mee dat er van jou wordt verwacht dat je slaagt voor minstens 50% van je opgenomen studiepunten. Haal je dit niet, dan word je het volgende academiejaar een bindende voorwaarde opgelegd (zie studievoortgangsmaatregelen aan de UGent).
 • Stap 2: Bepaal welke vakken je wil opnemen. Je dient hierbij rekening te houden met de verschillende vormen van voorkennis in de opleiding. Hou ook rekening met het les- en examenrooster, aangezien een studietraject ook praktisch haalbaar moet zijn.

Begeleiding bij het samenstellen van een kleiner studiepakket

Bij de opstart van het academiejaar (augustus – september)

Om zoveel mogelijk studenten verder te helpen, worden in deze periode GIT-workshops georganiseerd in kleine groepjes. Tijdens een GIT-workshop ga je onder begeleiding aan de slag met jouw studietraject. Je kan er vragen stellen zoals: ‘Hoeveel studiepunten neem ik op?’ ‘Welke vakken voeg ik toe aan mijn curriculum?’…

Inschrijven kan vanaf juli.

UITZONDERING: studenten 1ste bachelor die een kleiner studiepakket willen opnemen, dienen steeds een trajectbegeleider te contacteren.

Tijdens het academiejaar

Wil je in het tweede semester starten of heb je vragen met het oog op volgend academiejaar, dan kan je bij een trajectbegeleider terecht voor een individueel gesprek op afspraak. Heb je een korte vraag? Contacteer ons dan eerst via e-mail of telefonisch.

Een kleiner studiepakket vastleggen in Oasis

 • Tevreden over je trajectvoorstel? Leg je curriculum voor 1 oktober vast in Oasis via de volgende werkwijze.
 • Heb je vrijstellingen aangevraagd? Volg de specifieke richtlijnen voor het vastleggen van je curriculum.
OPGELET! Studenten eerste bachelor kunnen hun curriculum niet zelf vastleggen. Zij dienen hiervoor contact op te nemen met een trajectbegeleider. 

Contact

Heb je bijkomende vragen over het spreiden van je studies, neem dan contact op met een trajectbegeleider.