Kleiner studiepakket opnemen

Omwille van individuele omstandigheden kan je ervoor kiezen om een kleinere studieomvang op te nemen dan voorzien in het voltijds programma (meestal 60 studiepunten).

Studenten eerste bachelor

Indien je start in eerste bachelor ben je verplicht om alle studiepunten van het eerste modeltrajectjaar (60 studiepunten) op te nemen in je curriculum. Het is dus niet mogelijk om een kleinere studieomvang op te nemen, tenzij je beschikt over een bijzonder statuut (functiebeperking, topsport,…) of werkstudentenstatuut.

Neem contact op met je trajectbegeleider wanneer je gebruik wenst te maken van deze uitzondering om je curriculum vast te leggen.

Studenten in schakel- of voorbereidingsprogramma, bachelor (niet BA1) /of master

Indien het volgen van een voltijds programma (zie studiekiezer) niet wenselijk is, dan kan kan je kiezen voor een deeltijds modeltraject (meestal ongeveer de helft van de vakken) of voor een geïndividualiseerd traject (aantal vakken op maat van de student).
 

Deeltijds modeltraject

Het deeltijds modeltraject wordt vastgelegd door de opleidingscommissie. Bij het vastleggen van het deeltijds programma wordt rekening gehouden met de meest optimale opbouw van het curriculum (bepaalde vakken worden bij voorkeur eerst afgelegd omdat ze de basis vormen voor andere vakken).

De volgende opleidingen bieden een deeltijds modeltraject aan:

Staat jouw opleiding niet vermeld in het overzicht, dan kan je een geïndividualiseerd traject volgen.
 

Geïndividualiseerd traject

Een geïndividualiseerd traject of GIT wordt op maat samengesteld. Bij het samenstellen van je curriculum, dien je wel rekening te houden met de gelijktijdigheidsregels. Wanneer gelijktijdigheid tussen twee opleidingsonderdelen van toepassing is, betekent dit dat je het ene opleidingsonderdeel enkel kan opnemen in je curriculum op voorwaarde dat je ook het andere opleidingsonderdeel gelijktijdig opneemt in je curriculum.

Je volgt het schakelprogramma management en beleid van de gezondheidszorg. Het opleidingsonderdeel “statistiek voor de gezondheidszorg: data-analyse” (2e sem), kan enkel in het curriculum opgenomen worden wanneer ook het opleidingsonderdeel “statistiek voor de gezondheidszorg: theorie” (1e sem) op het curriculum staat.

Begeleiding bij het samenstellen van een geïndividualiseerd traject

Wil je in academiejaar 22-23 bewust een geïndividualiseerd traject samenstellen met een kleinere studieomvang en kom je er zelf niet uit?

De trajectbegeleiders voorzien gedurende het academiejaar verschillende begeleidingsinitiatieven.

Van 15 maart 2022 tot 15 juli 2022.

Tijdens deze periode kan je bij een trajectbegeleider terecht voor een individueel gesprek op afspraak. Heb je een korte vraag? Contacteer ons dan eerst via e-mail of telefonisch.

Van 15 augustus 2022 tot 1 oktober 2022.

GIT-workshops Om zoveel mogelijk studenten verder te helpen, worden in deze periode GIT-workshops georganiseerd in kleine groepjes. Tijdens een workshop kan je vragen stellen over het samenstellen van een GIT. Inschrijven kan vanaf 15 juli.

  • Biomedische wetenschappen
  • Geneeskunde
  • Gezondheidsbevordering
  • LO en bewegings- en sportwetenschappen
  • Logopedische en audiologische wetenschappen
  • Management en het beleid van de gezondheidszorg
  • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
  • Verpleegkunde en vroedkunde

UITZONDERING: studenten die voor het eerst inschrijven in een bacheloropleiding en een kleiner studiepakket willen opnemen, dienen steeds een individueel gesprek vast te leggen met een trajectbegeleider. Een afspraak vastleggen kan door een e-mail te sturen naar traject.ge@ugent.be.

Telefonische consultaties Je kan de trajectbegeleiders op vaste tijdstippen telefonisch contacteren. Deze telefonische consultaties zijn bedoeld om korte vragen snel te beantwoorden. Meer info volgt later.

Inschrijven en curriculumregistratie

Indien je een kleiner studiepakket wil opnemen, schrijf je je eerst in. Eénmaal ingeschreven kan je zelf je curriculum samenstellen vóór 1 oktober.

Vanaf 1 oktober dien je de procedure laattijdige inschrijving te volgen en kan de opleiding weigeren om bepaalde vakken nog op te nemen in je curriculum.

Contact

Heb je bijkomende vragen over het spreiden van je studies, neem dan contact op met de trajectbegeleider.