Wat is een curriculum?

Je curriculum omvat de opleidingsonderdelen waarvoor je studiepunten opneemt, je eventuele vrijstellingen en je eerder behaalde credits. Het moet elk academiejaar worden vastgelegd, toegekend en goedgekeurd. Nadat het door jou is voorgelegd ter goedkeuring, belandt het bij de facultaire studentenadministratie of FSA, die het controleert en laat beoordelen door de curriculumcommissie (waarin onder anderen de trajectbegeleiders en de secretarissen van de examencommissie zetelen). Als de commissie een probleem ziet, wordt je curriculum door de FSA naar jou teruggestuurd en moet je het opnieuw voorleggen. Als er geen probleem is, keurt de curriculumcommissie het formeel goed, waarna het door de FSA in OASIS op ‘goedgekeurd’ wordt gezet en ook jij deze status in OASIS kunt nagaan.

Je curriculum wordt dus actief in OASIS beheerd door jezelf en door de facultaire studentenadministratie (FSA).