Administratie

Inschrijven/herinschrijven

Curriculum samenstellen/wijzigen

Stel eerst je curriculum samen; daarna voer je het in in OASIS.

Je curriculum moet in OASIS zijn ingevoerd en voorgelegd ter goedkeuring uiterlijk op 10 oktober.

Om vakken in jouw curriculum toe te voegen of te schrappen log je in OASIS in en volg je volgende stappen:

  • Stap 1: ga naar het linkermenu AJ 2020-2021 en klik op ‘curriculum bewerken LW’
  • Stap 2: Je krijgt op jouw scherm bovenaan een overzicht van de opleidingen te zien waarvoor je aan onze faculteit bent ingeschreven. Klik rechts op ‘curriculum’ bij de opleiding waarvan je het curriculum wenst in te dienen.
  • Stap 3: Bovenaan zie je een balk ‘curriculum voor dit jaar bewerken’. Daar moet je op klikken om handelingen voor academiejaar 2020-2021 te kunnen uitvoeren.
  • Stap 4: OASIS zal zelf al een aantal vakken voorstellen om te volgen. Wil je vakken toevoegen (bijv. taal, keuzevakken,…) dan klik je in de linkerkolom onder ‘programmamodules’ op de betreffende categorie en voeg je via de ‘het groene plusteken/toevoegen’ vakken toe.
    • Belangrijk: Het feit dat bepaalde vakken kunnen worden toegevoegd betekent niet noodzakelijk dat je die moet opnemen: vakken die bijvoorbeeld als gevolg van een programmawijziging voor het eerst opduiken in het opleidingsprogramma (en daardoor ook in je curriculum beschikbaar worden) moeten vanzelfsprekend niet opgenomen worden als zij in de plaats komen van vakken die je in een vorige versie van het programma hebt opgenomen en gerealiseerd (en waarvoor je dus een credit hebt behaald). Bekijk daarom eerst aandachtig alle info over je programma en eventuele programmawijzigingen.
  • Stap 5: Indien alle vakken die je in dit academiejaar zal volgen in jouw curriculum opgenomen staan, dan klik je bovenaan op ‘bewaren en afsluiten’. Dit is nog geen definitieve stap, je kan op een later moment nog terugkeren, indien gewenst.
  • Stap 6: Ben je zeker dat het curriculum dat je in OASIS hebt ingevoerd correct is, dan klik je op de knop ‘voorleggen ter goedkeuring’. Deze knop wordt pas zichtbaar op het moment dat je het vakje vóór de betreffende opleiding hebt aangevinkt.
  • Stap 7: Wanneer je geklikt hebt op ‘voorleggen ter goedkeuring’ krijg je een opmerkingenveld te zien. Dit opmerkingenveld dient om een GIT-aanvraag te motiveren of andere opmerkingen door te geven aan de facultaire studentenadministratie of de trajectbegeleider. Het is ook op deze plaats dat je de codes en titels van de vakken die je wil volgen maar door programmawijzigingen niet kon aanduiden moet opsommen.
  • Stap 8: Na het invoeren van eventuele opmerkingen klik je op ‘doorgaan’ en vanaf dan is jouw curriculum ingediend (= van status ontwerp naar status voorstel) en kan je er niets meer zelf aan wijzigen in OASIS!


Wil je toch nog zaken wijzigen, of zie je na goedkeuring toch nog een fout, dan kan je contact opnemen met de facultaire studentenadministratie om te vragen jouw curriculum opnieuw in ontwerp te plaatsen. We willen benadrukken dat deze stap best vermeden kan worden, denk dus goed na alvorens jouw curriculum voor te leggen ter goedkeuring.

Indien je vragen hebt betreffende het inhoudelijk samenstellen van je curriculum, contacteer dan de trajectbegeleider van je opleiding.

Nadat je curriculum werd goedgekeurd moet je wel nog in OASIS je curriculum nakijken en je hiermee akkoord verklaren: vink je curriculum aan en klik op de knop "akkoord verklaren".

Instructievideo

Geïndividualiseerd traject

Als je curriculum afwijkt van het modeltraject zoals dat in de studiegids is opgegeven (= Mt1; meestal 60 studiepunten per academiejaar) volg je een geïndividualiseerd traject of kortweg een GIT.

Werken en studeren

Werk je reeds en wil je graag verder studeren?

Attesten

Proclamaties en diploma's

Alle info over proclamaties en diploma's.