UGent-spin-off bevordert oogst binnen aquacultuur en hydrocultuur door microbioomanalyse

(01-07-2021) KYTOS biedt gespecialiseerd gezondheids- en managementadvies aan kwekers van garnalen, vissen en planten. De technologie vermindert de uitbraak van ziektes en sterfte door het microbioom van het water te monitoren en veranderingen snel op te sporen.

Bacteriën of micro-organismen leven overal om ons heen, ook op en in ons lichaam. Ze spelen een essentiële rol in vrijwel alle biochemische processen – zonder hen zou het leven op aarde zelfs niet mogelijk zijn. Tegelijk kunnen ze veel schade berokkenen. Denk maar aan de aquacultuur waar ziektes massale sterfte bij de dieren kunnen veroorzaken. Of aan hydrocultuur, waar bacteriën snel hele gewassen kunnen aantasten. De intensivering van de landbouw en de aquacultuur gaat gepaard met een verhoogd risico op dergelijke ziekte-uitbraken.

Deze onder controle krijgen, de planten en dieren beschermen en versterken en zo de oogst bevorderen, zijn dan ook een absolute prioriteit. KYTOS speelt hierop in door het microbioom van het water te monitoren. Dit houdt in dat er een index wordt gemaakt van hoeveel en welke bacteriën er aanwezig zijn in het water. Ook laat de nieuwe technologie toe om veranderingen in dit microbioom te voorspellen. Gebruikers van de technologie krijgen zo de kans om hun systeem te sturen en ziektes en sterfte te voorkomen.

“Door een unieke mix van data science en technologie hebben we een platform ontwikkeld dat snel het microbioom van vloeistoffen analyseert en verstoringen in de belangrijkste gezondheidsparameters detecteert,” vertelt Ruben Props, co-founder en CEO van KYTOS. “Op die manier kunnen onze klanten op tijd ingrijpen, de gezondheid van de dieren en de planten verbeteren en hun productie verhogen.”

Frederiek-Maarten Kerckhof, mede-oprichter en COO van KYTOS vult aan:

“Onze aanpak is er volledig op gericht om onze klanten gepersonaliseerde, bruikbare inzichten te bieden op het vlak van water- en productgebruik voor duurzame aquacultuur en precisielandbouw.”
“Zoals de meeste landbouwers zijn we ons ervan bewust dat elk microbioom uniek is en daarom een op maat gemaakte definitie van zijn microbioomgezondheid vereist,” legt Marc Indigne, groeimanager van KYTOS, uit. ”Sommige garnalenvijvers vereisen vooral een strakke controle op de (micro)algen, terwijl andere vijvers op eenzelfde boerderij controle behoeven over bacteriële gezondheidsaspecten.”

De KYTOS-algoritmen zullen blijven verbeteren naarmate de toegang tot gegevens uit meer ecosystemen vergroot. Hierdoor zal KYTOS in staat zijn om voor elk ecosysteem op maat voorspellende gezondheidsbeoordelingen te maken.

De komende jaren zal KYTOS ook andere toepassingen uitbouwen.

“De technologie van KYTOS kan ook worden toegepast in drink- en proceswaterproductie, waarbij het essentieel is dat de microbiële waterkwaliteit te allen tijde gewaarborgd wordt,” stelt UGent-professor Nico Boon, medeoprichter van KYTOS. “Het monitoren van de waterkwaliteit biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld koelwater en drinkwater korter op te volgen en de finale kwaliteit bij hergebruik van afvalwater te helpen waarborgen. Daarnaast kan de technologie ook ingezet worden binnen onderzoek en ontwikkeling in de fermentatiesector.”

KYTOS is een spin-off van de UGent, een universiteit die bekendstaat om de coaching die ze biedt aan jonge ondernemers.

“Via het Industrieel Onderzoeksfonds zet de UGent sterk in op financiering en strategisch advies voor starters,” zegt Margriet Drouillon, business developer van het IOF-consortium BLUEGent. “Vanuit BLUEGent werd er onder meer voorzien in financiële en business coaching. Bovendien kon vanuit ons netwerk de brug gemaakt worden naar verschillende nieuwe partners voor gebruikerstesten.”

Over KYTOS

KYTOS ontwikkelt managementtools voor microbiële processen microbioomanalyse. Deze UGent -spin-off vindt zijn oorsprong in het Centrum voor Microbiële Ecologie en Technologie (CMET), van waaruit KYTOS voortbouwt op tientallen jaren toonaangevende expertise in het beheer van microbiële gemeenschappen. Deze inzichten, gecombineerd met doorgedreven coaching vanuit verschillende IOF-consortia van de UGent, zorgden voor het ontstaan van KYTOS. Door een unieke mix van data science en microbiële inzichten levert KYTOS haar klanten de tools aan om hun productie te optimaliseren op basis van microbioomdata. Als start-up focust KYTOS sterk op agri- en aquacultuurtoepassingen, maar de spin-off heeft ook een groot portfolio binnen de drink- en proceswatersectoren en werken bovendien aan gebruikerstesten in de fermentatiesector.

Over de UGent

De Universiteit Gent (UGent) is een top 100-universiteit in de Shanghai Ranking en één van de grootste Belgische universiteiten in het hart van Europa. Wij zijn een actieve partner in nationale en internationale educatieve, wetenschappelijke en industriële samenwerking. Onze organisatie is toegewijd aan onderzoek en innovatie. UGent TechTransfer en de UGent Business Development Centers, zoals BLUEGent en ChemTech, ondersteunen onderzoekers bij het ontwikkelen van baanbrekende wetenschap om innovaties op de markt te brengen.

Info

www.kytos.be

Nico Boon
Tel.: +32 (0)9 264 59 76
nico.boon@ugent.be