Gentse HUB helpt onderwijs om leren bij jongeren in kwetsbare situaties te versterken

(14-05-2020) De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk dat het leren bij jongeren in kwetsbare situaties moeilijk verloopt.

Gentse organisaties, academici, ondernemers, burgers en beleidsmakers vinden elkaar in de HUB ‘Ontwikkelen in diversiteit’ om er te brainstormen over hoe ze het leren bij deze jongeren effectief kunnen versterken. In een eerste traject bekijken ze welke invulling zomerscholen binnenkort kunnen krijgen.

Leerlingen in kwetsbare situaties

Het leren bij jongeren in kwetsbare situaties stelt het onderwijs voor een grote uitdaging. De coronacrisis heeft dit nog eens in de verf gezet. Leerlingen in kwetsbare thuissituaties dreigen nu (extra) leerachterstand op te lopen. De Universiteit Gent en de Stad Gent verenigden experten, veldwerkers en beleidsmakers in een HUB om tot oplossingen te komen.

In het eerste initiatief van de HUB ‘Ontwikkelen in diversiteit’ verkennen ze hoe onderwijsmakers de leerachterstand bij jongeren in kwetsbare situaties kunnen beperken. Zo denkt men nu concreet over een innovatieve invulling voor de zomerscholen die de Vlaamse overheid wil installeren om leerlingen bij te spijkeren die een grote leerachterstand opliepen door de coronacrisis.

De ideeën van de HUB zijn te vinden als wetenschappelijk onderbouwde blogartikelen. Onderbelichte onderwijsthema’s als scharnierjaren, oefenkansen Nederlands, de rol van schaduwonderwijs, de digitale kloof of evaluatie, zullen uitgebreid aan bod komen op de blog (www.ontwikkelenindiversiteit.be).

Later gaat ook een nieuw traject van start, een initiatief rond informeel en formeel leren bij niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Gent.

Diversiteit inzetten bij leren

De komende jaren wil de HUB ‘Ontwikkelen in Diversiteit’ Gentenaars helpen om diversiteit innovatief in te zetten bij leren. Om tot innovatieve en duurzame oplossingen te komen, gaat de HUB met zoveel mogelijk mensen in gesprek. Met de beste ideeën die hieruit voortvloeien, gaat de HUB aan de slag in een testfase. Voor succesvolle experimenten is ondersteuning voor opschaling mogelijk.

“De hub is een ruimte om innovatieve ideeën te laten proefdraaien in kortlopende experimenten. We hopen dat deze experimenten de overtuigingen, de visie en het beleid op diversiteit beïnvloeden”, verduidelijkt projectcoördinator Iris Vandevelde.

De HUB is een samenwerking van het Steunpunt Diversiteit en Leren (Universiteit Gent) en het Onderwijscentrum Gent (Stad Gent).  De blogartikelen en trajecten zijn te vinden op www.ontwikkelenindiversiteit.be.

Info

Iris Vandevelde
Coördinator HUB 'Ontwikkelen in Diversiteit'
M 0494 85 50 53
iris.vandevelde@ugent.be