Dies Natalis 2023

Op Dies Natalis, dit jaar op 24 maart, kende de UGent een institutionele eretitel toe aan professor Dame Sarah Springman en aan de heer Frans Timmermans. Daarnaast reikte de UGent ook 5 facultaire eredoctoraten uit wegens wetenschappelijke verdiensten.

In de Aula, maar ook via livestream

De eredoctores werden gehuldigd tijdens een officiële ceremonie in de Aula. De ceremonie kon ook via livestream gevolgd worden, die nu als opname te bekijken is.  De zitting werd ook live vertaald door een tolk gebarentaal.

Welkomstwoord door vicerector Mieke Van Herreweghe

Vicerector Mieke Van Herreweghe kon niet aanwezig zijn, omdat ze deelnam aan de staatsmissie in Zuid-Afrika. Ze verwelkomde de genodigden met een bijzondere verwijzing naar het positieve rapport dat de UGent kreeg van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

De boodschap van de vicerector kan je hier bekijken: Welkomstwoord Dies Natalis 2023

Slotrede door rector Rik Van de Walle

Rector Rik Van de Walle sloot de plechtigheid af met enkele boodschappen voor de UGent-gemeenschap en de Vlaamse Regering.

Dat laatste deed ik omdat het belangrijk is de zaken te benoemen zoals ze zijn: de Vlaamse Regering respecteert al vele jaren sommige decretaal vastgelegde financieringsmechanismen niét. Naast specifieke besparingen en vertragingen in groeipaden hebben de nagenoeg systematische onderindexering van de werkingstoelage en het overslaan van de zogenaamde 'kliks' een recurrent én cumulatief negatief effect op de inkomsten die de UGent en de andere Vlaamse universiteiten en hogescholen zonder meer toekomen.

Rector Rik van de Walle


Bekijk de volledige slotrede en tekst

Maak kennis met de eredoctores van 2023

Op Dies Natalis reikte de Universiteit Gent zeven eredoctoraten uit. Op basis van maatschappelijke verdiensten reikten we twee institutionele eredoctoraten uit. Daarnaast werden vijf eredoctoraten uitgereikt op basis van wetenschappelijke verdiensten.

Een institutioneel eredoctoraat voor: Professor Dame Sarah Springman

Professor Dame Sarah Springman

Rector St Hilda’s College, Universiteit van Oxford
Gewezen rector ETH Zürich
Topatlete en sportbestuurder
(Verenigd Koninkrijk/Zwitserland)
Promotor: professor Rik Van de Walle, rector

Professor Dame Sarah Springman leidt sinds vorig jaar St Hilda’s College, een van de colleges die samen de University of Oxford vormen. Voordien was zij als hoogleraar in de geotechniek aan ETH Zürich verbonden. Van januari 2015 tot januari 2022 was zij rector van deze Zwitserse universiteit, die beschouwd wordt als een van de beste universiteiten van continentaal Europa en die net als de UGent lid is van CESAER, het netwerk van universiteiten die toonaangevende zijn op het vlak van wetenschap en technologie.

De talenten van professor Sarah Springman werden niet enkel in haar eigen universiteit opgemerkt: ze was of is onder andere lid van de (toenmalige) SWTR, de Zwitserse Wissenschafts- und Technologierat; van ISSMGE, de International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (waarvoor ze in 2010 de vierjaarlijkse internationale conferentie organiseerde); van de Britse Royal Academy of Engineering en van de Women’s Engineering Society.

Haar snelle en hoge vlucht binnen de ingenieurswetenschappen hebben haar tot voorbeeld gemaakt voor meisjes en vrouwen in STEM – een rol waarvan zij zelf het belang inziet en die zij graag actief opneemt.

Bovendien maakte professor Springman niet alleen als ingenieur en als universitair bestuurder carrière. Parallel aan haar academische loopbaan ontpopte ze zich tot een succesvol topsporter: als triatlete vertegenwoordigde ze haar land tot op het hoogste internationale niveau en werd ze tot drie keer toe Europees kampioene. Ook na haar overstap naar het roeien – een sport die zij tot op vandaag beoefent – bleef zij internationale medailles halen. Zoals ze in de academische wereld voor meerdere bestuursfuncties werd gevraagd, werd ze ook door verschillende sportbonden gesolliciteerd; ze leidde onder andere de Britse triatlonfederatie en was vicevoorzitter van de International Triathlon Union.

Een institutioneel eredoctoraat voor: De heer Frans Timmermans

Frans TimmermansEerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Europese Green Deal
Promotor: professor Rik Van de Walle, rector

Frans Timmermans is sinds 2014 Europees Commissaris en Eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie. Sinds 2019 is hij als Europees Commissaris bevoegd voor de Europese ‘Green Deal’.

Tegenover het klimaatprobleem dat de wereld voor een enorme uitdaging stelt, voor vele medemensen onoverzichtelijk is, en in alle complexiteit welhaast onoplosbaar lijkt, slaagt Frans Timmermans erin richting te geven, vertrouwen te wekken en tot actie aan te zetten. Dit doet hij aan de hand van een samenhangend verhaal dat stoelt op wetenschappelijke kennis en haalbare oplossingen op zowel kortere als langere termijn.

Als maatschappelijk geëngageerde universiteit die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, vindt de UGent het gepast om via een institutioneel eredoctoraat haar erkenning uit te drukken voor de cruciale rol die Frans Timmermans op die manier vervult. De universiteit uit hiermee ook haar steun aan de zaak waar hij voor staat, een zaak die de komende jaren en decennia uiterst relevant en urgent zal blijven.

Het institutioneel eredoctoraat aan de heer Frans Timmermans werd reeds in 2022 toegekend maar kon toen wegens omstandigheden niet worden uitgereikt.

Professor M.T. Hany Babu

Professor M.T. Hany BabuDepartment of English, Delhi University (Indië)
Promotor: professor Anne Breitbarth, faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Bekijk de laudatiovideo door prof. Anne Breitbarth

Prof. Hany is een taalkundige uit India, die naast zijn academisch onderzoek op het gebied van syntaxis en semantiek werkt rond vragen rond taalideologie, taalbeleid en taalpolitiek. Hij heeft hierbij in het bijzonder oog voor gelijke kansen en eerlijke toegang tot onderwijs voor de sprekers van gemarginaliseerde talen.

Professor P. Jeffrey Brantingham

Professor P Jeffrey BrantinghamDepartment of Anthropology, University of California (Los Angeles, Verenigde Staten)
Promotor: professor Christophe Vandeviver, faculteit Recht en Criminologie
Bekijk de laudatiovideo door prof. Christophe Vandeviver
  • Het onderzoek van prof. Brantingham is gericht op het begrijpen van menselijk gedrag in complexe omgevingen, met behulp van materiële en digitale sporen die het gedrag achterlaat. De rode draad in zijn onderzoek is de zoektocht naar fundamentele modellen van patronen van criminaliteit en crimineel gedrag, en het gebruik van simulatie en wiskundige methoden om counterfactuals te creëren waartegen geobserveerde criminaliteits- en gedragspatronen kunnen worden geëvalueerd.

Professor Jaap Wagenaar

Professor Jaap WagenaarDepartement Biomolecular Health Sciences, Infectious Diseases and Immunology, Clinical Infectiology (Utrecht, Nederland)
Promotor: professor Jeroen Dewulf, faculteit Diergeneeskunde
Bekijk de laudatiovideo door prof. Jeroen Dewulf

Professor Wagenaar is als onderzoeker een voortrekker binnen het domein van de antibioticaresistentie en het campylobacteronderzoek, waar hij een zeer grote impact heeft gehad op het reduceren van antibioticagebruik. Hij wordt als een belangrijk onderzoeker gezien in het One Health verhaal.

   

Professor Bernd Nidetzky

Bernd NidetzkyThe Austrian Centre of Industrial Biotechnology (ACIB) – Institute of Biotechnology and Biochemical Engineering, Graz University of Technology (Oostenrijk)
Promotor: professor Tom Desmet, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Bekijk de laudatiovideo door prof. Tom Desmet

Prof. Nidetzky ontwikkelt nieuwe processen voor de valorisatie van biomassa. Deze nieuwe processen zijn ondertussen ook geïmplementeerd en gecommercialiseerd door de industrie.

   

Professor Pieter Cullis

Professor Pieter CullisDepartement of Biochemistry and Molecular Biology, University of British Colombia, Vancouver (Canada)
Promotor: professor Katrien Remaut, faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Bekijk de laudatiovideo door prof. Katrien Remaut

Prof. Cullis is een natuurkundige en biochemicus bekend om zijn bijdragen op het gebied van lipide nanodeeltjes (LNP). Lipide nanodeeltjes zijn essentieel gebleken als afgiftesysteem voor de huidige mRNA-vaccins, die wereldwijd een grote doorbraak kenden in de strijd tegen de Covid-19- pandemie. Prof. Cullis is vooral bekend vanwege de ontwikkeling van ioniseerbare kationische lipiden, die zorgen voor de binding van het anionisch mRNA.

Dies Natalis van de UGent

Elk jaar viert de UGent op de voorlaatste vrijdag van maart haar Dies Natalis of verjaardag met een plechtige zitting in de Aula en het uitreiken van de eredoctoraten.
In tegenstelling tot wat je zou denken, is die viering een vrij recente traditie.

Lees meer over de geschiedenis van onze Dies Natalis