Onderzoeksonderwerp

De keuze van je onderzoeksonderwerp is van groot belang. Om een doctorstitel te kunnen behalen, moet je je meerdere jaren toeleggen op de studie van dit thema. Het onderwerp van je doctoraat moet dus niet alleen voldoende boeiend zijn; het moet je ook in staat stellen om een grensverleggende bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek te leveren.

De keuze van je onderzoeksonderwerp bepaalt wie je onderzoek kan begeleiden en tot welke doctorstitel het onderzoek kan leiden.

Vaak wordt van jou als doctorandus verwacht dat je (mee) je onderzoeksthema afbakent. Het onderwerp van je masterproef kan je hiervoor op weg zetten. Ook het lopende onderzoek van de UGent kan inspiratie bieden.

Doorgaans doctoreer je in het wetenschapdomein waarin je je masterdiploma behaalde maar dit is niet strikt noodzakelijk. Het is ook mogelijk om te doctoreren in een ander vakgebied, zelfs in een andere faculteit.