Naar het buitenland in de eduma na bachelor

Wil je een korte internationale ervaring opdoen tijdens de educatieve master? Kies dan voor een internationaal keuzevak. Liever langer weg? Dan is een Erasmuservaring in het buitenland misschien iets voor jou.

Internationaal vak in de keuzeruimte

ENLIGHT International Module Teacher Education (3 studiepunten)

  • Een Blended Intensive Programme (BIP) dat bestaat uit een online gedeelte en een fysieke uitwisselingsweek.
  • Je onderhoudt een warm contact met studenten uit 8 Europese onderwijsinstellingen: Basque country (Spanje), Bordeaux (Frankrijk), Bratislava (Slowakije), Galway (Ierland), Göttingen (Duitsland), Groningen (Nederland), Tartu (Estland) en Uppsala (Zweden).
  • Elk academiejaar vindt de fysieke uitwisselingsweek in een andere partnerinstelling plaats.
  • Dit keuzevak kadert binnen ENLIGHT

Check de studiefiche

Check de flyer

Let op, er kunnen slechts 5 UGent-studenten deelnemen. Selectie op basis van een motivatiebrief gebeurt bij de start van het academiejaar. Meer info op onze digitale leeromgeving Ufora, op de Educatieve master: overkoepelende infosite (HX00018)

Erasmus

Informeer je bij jouw domeinfaculteit voor een Erasmusaanvraag. 

De educatieve master bestaat uit een component domein en een component leraar. Omdat de educatieve master je onderwijsbevoegdheid geeft in Vlaanderen, is het belangrijk dat je bepaalde opleidingsonderdelen uit de component leraar specifiek aan de UGent / in Vlaanderen volgt. Volg onderstaande richtlijnen voor de component leraar bij de samenstelling van jouw vakkenpakket in het buitenland. 

Theoretische vorming:

  • De leraar binnen school en maatschappij: te volgen aan de UGent.
  • Psychologie van de adolescentie en Klasmanagement en reflectie: mogelijk in het buitenland. Er is geen strikte 1 op 1 equivalentie nodig in de eindcompetenties. Stel een pakket onderwijstheorievakken samen die een raakvlak hebben met de vakken uit de theoretische vorming.

Vakdidactiek

Maak goede afspraken met het vakdidactisch team. Eventueel is het mogelijk om een deel op afstand of een deel van de vakdidactische vakken in het buitenland te volgen. 

Stage [uitgezonderd taal-en letterkunde en toegepaste taalkunde]

Maak goede afspraken met het vakdidactisch team.

  • Neem je 2 stagevakken bij dezelfde vakdidactiek op: één stagevak (15u) in het buitenland is mogelijk.
  • Neem je 3 verschillende stagevakken op: per stagevak kan je max. 5u stage in het buitenland lopen.

Stage [taal-en letterkunde en toegepaste taalkunde]:

Na overleg met het vakdidactisch team kan je max. 10u per taal stage in het buitenland lopen.

Keuzeruimte

Onderwijsgerelateerd vak in het buitenland mogelijk

Educatieve masterproef

Maak afspraken met je UGent promotor, uitwerking en/of begeleiding vanop afstand is mogelijk.

Contact

Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

Contacteer ons