Academies voor levenslang leren

De faculteiten organiseren diverse kort- en langlopende opleidingen en lezingen en studiedagen ten behoeve van professionelen en studenten met een academische graad, die hun kennis willen opfrissen of zich willen hertrainen in een ander domein.

Deze activiteiten worden in de faculteiten samengebracht in een academie voor levenslang leren. 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Faculteit Recht en Criminologie

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Faculteit Diergeneeskunde

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen