Woord vooraf Kortrijk

Em. prof. Kristiaan Versluys

We zijn ondertussen toe aan de zevende editie in de reeks Wetenschappelijke Nascholing UGent Kortrijk. Ik noem deze lezingenreeks schertsend weleens de aandeelhoudersvergadering van de Universiteit Gent. Het is het forum waarop getoond wordt welke thema’s van maatschappelijk of wetenschappelijk belang bestudeerd worden in onze labo’s, seminaries en bibliotheken en welke onderzoeksresultaten de professoren geboekt hebben. In zekere zin legt de universiteit op die manier verantwoording af aan ieder van ons als burger en belastingbetaler en brengt ze verslag uit over hoe onze financiële inbreng wordt aangewend.

In universiteiten wordt aan fundamenteel onderzoek gedaan. Dit betekent dat de vorsers de werkelijkheid in al haar facetten trachten te doorgronden. De drijfveer is eenvoudigweg de nieuwsgierigheid van de mens om meer en meer te weten te komen over zichzelf en de omringende wereld. Die kennis is de laatste twee eeuwen exponentieel toegenomen. En hoewel fundamenteel onderzoek gedreven wordt door loutere interesse zonder onmiddellijke nutsdoeleinden heeft het toch tot zoveel praktische toepassingen geleid dat wetenschap en technologie de wereld zeer grondig hebben veranderd. Met voor- en met nadelen.

Daarover gaan ook dit jaar de lezingen: de wetenschap in dialoog met de maatschappij. Veel van de problemen die de actualiteit beheersen, worden vanuit wetenschappelijk oogpunt belicht. Aangezien telkens drie lessen aan één thema worden gewijd, kan diepgaand worden ingegaan op topics die het maatschappelijk discours beheersen: de klimaatcrisis, het drugsbeleid, de kwaliteit van ons onderwijs. En zoals steeds komt ook een onderwerp uit de medische sector aan bod, deze keer slechthorendheid. Het is onder andere op medisch vlak dat fundamentele research de leefomstandigheden van de mens zeer grondig en zeer zichtbaar ten goede heeft veranderd.

Ik hoop dat deze lezingen u zullen boeien. Ik dank alvast al wie bijdraagt tot het succes van deze reeks: de sprekers, het Organisatiecomité, de administratieve en technische staf van Campus Kortrijk, en Hogeschool West-Vlaanderen (in het bijzonder afscheidnemend Algemeen Directeur Lode De Geyter). Een speciaal woord van dank voor de coördinator van de Wetenschappelijke Nascholing, mevrouw Kathleen Dekens en voor em. prof. Antonia Aelterman, die het voorzitterschap over de lezingen in Kortrijk zal waarnemen.

Em. prof. Kristiaan Versluys
Voorzitter Organisatiecomité
Wetenschappelijke Nascholing UGent