Duurzaamheid in onderwijs: opvolgingsrapport

Het hoger onderwijs wordt beschouwd als een belangrijke katalysator voor duurzame ontwikkeling, onder meer via haar onderwijsopdracht. Jaarlijks bijna 50.000 jonge mensen vormen, kan en moet het duurzaamheidsdenken versterken. Lees hier het volledige opvolgingsrapport duurzaam onderwijs 2020-2030.

Doelstellingen

De UGent moet via haar onderwijs bijdragen aan ‘een duurzamere samenleving en haar studenten voldoende vertrouwd maken met sociale, ecologische en economische duurzaamheidsproblemen en met mogelijke oplossingen’. In haar streven naar ‘onderwijs met een hoge maatschappelijke relevantie, verbonden met en geïnspireerd door de uitdagingen van vandaag en morgen’ wil de UGent duurzame ontwikkeling inhoudelijk en procesmatig integreren in het volledige onderwijsaanbod.

Strategisch kader

Om bovenstaande doelstellingen te behalen, is een ambitieus actieplan nodig. Er wordt gewerkt rond 7 pijlers:

  • Versterken van het duurzaamheidsbeleid in de onderwijsorganisatie
  • Inhoudelijke integratie van duurzaamheid in het opleidingsaanbod
  • Professionalisering van docenten: naar betere vakken met aandacht voor duurzaamheid
  • Ondersteuning van onderwijsinitiatieven door studenten

Maatregelen

Hier een opsomming van enkele maatregelen om duurzame ontwikkeling inhoudelijk en procesmatig te integreren in het volledige onderwijsaanbod:

  • In alle opleidingsevaluaties peilen naar duurzaamheidsaspecten.
  • Ontwikkelen van een nieuwe interdisciplinaire master met een focus op (de governance van) duurzaamheidstransities.
  • Ondersteunen van onderwijspraktijken waarbij studenten in een transdisciplinaire setting aan de slag gaan met duurzaamheidsuitdagingen van binnen of buiten de universiteit: Community Service Learning, Stadsacademie, Durf Ondernemen, Living Lab Campus Sterre,...
  • Nieuwe stappen zetten om duurzaamheid sterker te verankeren in hun onderwijs door de universiteitsbrede beleidskeuze duurzaamheid.
  • Organisatie van een jaarlijkse Summer School Klimaat en Degrowth voor en door UGent-studenten.

Voor meer info: www.UGent.be/duurzaam > onderwijs