Duurzaamheid in onderzoek: opvolgingsrapport

De UGent wil de komende jaren blijven investeren in het stimuleren en ondersteunen van inter- en transdisciplinaire onderzoekssamenwerking en maatschappelijke valorisatie. Een vruchtbare voedingsbodem is immers noodzakelijk om bottom-up-onderzoeksinitiatieven te laten groeien. Lees hier het volledige opvolgingsrapport duurzaam onderzoek 2022.

Doelstellingen

De UGent wil de mogelijkheden voor onderzoek naar een meer sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame toekomst verder stimuleren zonder uit het oog te verliezen welk efficiënt economisch systeem daarmee verzoenbaar is. Dergelijk onderzoek past een grote verscheidenheid aan wetenschappelijke benaderingen toe, vaak door middel van een multi-, inter- en transdisciplinaire aanpak, en vertrekt vanuit een grote maatschappelijke impact.
Daarnaast biedt de UGent aan de brede samenleving, lokaal en mondiaal wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening aan op het vlak van duurzaamheid.

Strategisch kader

Om bovenstaande doelstellingen te behalen, is een ambitieus actieplan nodig. Er wordt gewerkt rond 3 pijlers:

  • Een onderzoeksbeleid waarbinnen duurzaamheids-onderzoek kan gedijen
  • Duurzaamheidonderzoek faciliteren door middel van concrete initiatieven
  • Advies en training voor onderzoekers en communicatie gericht op het brede publiek

Maatregelen

Hier een opsomming van enkele maatregelen om onderzoek te stimuleren dat bijdraagt aan een sociaal-ecologische toekomst:

  • Stimuleren van inter- en transdisciplinair onderzoek en samenwerking.
  • Inzetten op ‘living labs’ rond bv. circulair bouwen, de energietransitie, waterrobuustheid, duurzame mobiliteit, groene en biodiverse campussen, etc.
  • Onderzoekers stimuleren om hun onderzoeksactiviteiten maatschappelijk te valoriseren met een maatschappelijk valorisatiefonds.
  • Met core facilities state-of-the-art apparatuur/infrastructuur en diensten beschikbaar stellen aan onderzoekers binnen en buiten de instelling.
  • Uitwerken van een lesmodule over (maatschappelijke) impact.

Voor meer info: www.UGent.be/duurzaam > onderzoek