Transitieplan duurzaam reisbeleid 2020-2030

Met de (verdere) uitbouw van een duurzaam reisbeleid proberen we te zoeken naar een evenwicht tussen twee belangrijke doelstellingen. Enerzijds is er de noodzaak van een academische instelling om internationaal actief te zijn en kennis, ervaringen en personen uit te wisselen. Anderzijds is er de noodzaak om, opnieuw volgens de academische wereld, rekening te houden met de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek en hiernaar te handelen door bijkomende concrete en effectieve richtlijnen en maatregelen op te stellen. Lees hier het volledige transitieplan duurzaam reisbeleid 2020-2030.

Doelstellingen

De UGent engageert zich om minder, doordachter en duurzamer te vliegen en zo de CO2-uitstoot van haar vliegreizen tegen 2030 met minstens 1/3de te reduceren t.o.v. referentiejaar 2019.
Hiertoe:

 • werkt de UGent aan een evenwicht tussen de noodzaak om internationaal actief te zijn en de noodzaak om rekening te houden met de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek; tevens weegt ze als instelling mee op het internationaal debat dat hieromtrent gaande is;
 • verschuift de UGent 'de standaard' richting duurzame mobiliteit, door duurzame alternatieven te stimuleren en niet-noodzakelijke reizen af te remmen;
 • wordt voor noodzakelijke vliegtuigreizen een bijdrage geïnd, om de uitgestoten CO2 deels te compenseren;
 • betrekt de UGent expertise en engagement om mee te werken aan oplossingen rond duurzame mobiliteit.

Strategisch kader

Om bovenstaande doelstellingen te behalen, is een ambitieus actieplan nodig. Er wordt gewerkt rond 7 pijlers:

 • Dataverzameling en monitoring
 • Denkoefening over evenwicht internationalisering en duurzaamheid
 • Gedragsverandering
 • Duurzame alternatieven voor vliegen stimuleren en alternatieven aanbieden
 • Sturende maatregelen om het aantal vliegtuigreizen te beperken
 • CO2-uitstoot van vliegtuigreizen compenseren
 • Inzetten van UGent expertise

Maatregelen

Hier een opsomming van enkele maatregelen, die het aantal vluchten de komende jaren moeten beperken:

 • Frontrunners in de kijker zetten, verhalen delen.
 • Alternatieven voor vliegtuigreizen kenbaar maken: waar geraak je zoal met de trein?
 • Bij internationale samenwerking vooraf een engagement aangaan met de partners rond duurzame mobiliteit.
 • Doelstelling en voortgang duidelijk maken per faculteit en per vakgroep.
 • Als we op een bestemming geraken met 8u treinreizen, dan doen we dit.
 • Voor elke vliegreis wordt een CO2-bijdrage geïnd van 50 EUR/ton, die besteed wordt aan herbebossingsprojecten, subsidiëring van treintickets en de financiering van living labs.

Voor meer info: www.UGent.be/reisbeleid