Mobiliteitsmonitor per faculteit

Op deze pagina maken we de doelstelling voor duurzaam reizen per faculteit (en later per vakgroep) concreet en volgen we de voortgang op.

Met deze mobiliteitsbarometer willen we jullie stimuleren om binnen je onderzoeksgroep op zoek te gaan naar een evenwicht tussen twee belangrijke doelstellingen. Enerzijds is er de noodzaak van een academische instelling om internationaal actief te zijn en kennis, ervaringen en personen uit te wisselen. Anderzijds is er de noodzaak om, opnieuw volgens de academische wereld, rekening te houden met de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek.

Welke vliegreizen zijn echt noodzakelijk? Welke contacten kunnen evengoed online verlopen? En voor welke nemen we misschien beter de trein? Minstens 1/3 minder CO2-uitstoot de komende 10 jaar is het doel!

Mobiliteitsbarometer UGent
Mobiliteitsbarometer fac. EA
Mobiliteitsbarometer fac. BW
Mobiliteitsbarometer fac. WE
Mobiliteitsbarometer fac. DI
Mobiliteitsbarometer fac. GE
Mobiliteitsbarometer fac. FW
Mobiliteitsbarometer fac. PPW
Mobiliteitsbarometer fac. RE
Mobiliteitsbarometer fac. PS
Mobiliteitsbarometer fac. LW
Mobiliteitsbarometer fac. EB
Mobiliteitsbarometer CA