UGent viert 70 jaar mensenrechten

Get Up, Stand Up! De UGent viert de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

De UGent is een sociaal geëngageerde universiteit. In het kader van ons mensenrechtenbeleid reflecteren we over de impact die onze activiteiten op de samenleving kunnen hebben. We proberen de positieve impact te optimaliseren en de negatieve impact te minimaliseren. Denk maar aan ons beleid rond transgenders, het duidelijke standpunt tegen racisme, en de mensenrechtentoetsing van onze internationale samenwerking.

Van 3 tot 10 december 2018 duikt op al onze campussen de campagne ‘Get Up, Stand Up!’ op. Met deze campagne viert de UGent de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Met de campagne willen we oproepen om kritisch stil te staan bij de mensenrechten. Om niet alleen na te denken over de relevantie van mensenrechten, maar ook over hoe wijzelf invulling geven aan die rechten. Over hoe rechten van anderen soms rechtvaardigen dat onze eigen rechten beperkt worden. En over hoe onze samenleving een eigen culturele invulling geeft aan de universele rechten die toekomen aan ieder mens.

 

"De 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is ook voor de UGent een feestdag.  De mensenrechten staan vandaag onder druk, ook in de ‘Westerse’ wereld. We maken ons terecht zorgen om populisme en het ophitsen van haatgevoelens in de (wereld-) politiek. Maar of de mensenrechten hun 100ste verjaardag halen, hangt in de eerste plaats van onszelf af. Mensenrechten zijn er voor en door de mensen. Ze moeten in de hele samenleving gedragen worden, in alle geledingen en organisaties: het gaat niet enkel om het parlement en de regering, maar ook om steden, bedrijven, verenigingen, scholen, en natuurlijk de universiteit."

Professor Eva Brems,  Human Rights Centre

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?

De Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM) bestaat sinds 10 december 1948. Het was een van de eerste verwezenlijkingen van de Verenigde Naties (VN) in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en werd vooral gepropageerd door Eleanor Roosevelt, de weduwe van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt. Eleanor Roosevelt verkreeg zo de bijnaam ‘First Lady of the world’ omwille van haar inzet voor de universele mensenrechten. De moderne mensenrechten zijn dus zo’n 70 jaar jong.

"Waar beginnen de universele mensenrechten? Op kleine plaatsen, dicht bij huis – zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele kaart van de wereld gezien kunnen worden. Maar die plekken zijn de wereld van individuele mensen; de buurt waarin hij woont; de school die hij bezoekt; de fabriek, boerderij of kantoren waar hij werkt. Als deze rechten daar geen betekenis hebben, hebben ze weinig betekenis ergens anders.”

Eleanor Roosevelt, 1958 bij gelegenheid van de tiende verjaardag van de UVRM

De UVRM is slechts een ‘verklaring’. Het bindt een land niet juridisch, het is geen verdrag. Toch is het een enorm gezaghebbende tekst, zowel moreel als politiek. Vandaag zijn internationale organisaties (de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Raad van Europa) en individuele staten steeds meer geneigd om mensenrechten wel in juridisch bindende teksten op te nemen én economische sancties en soms zelfs militaire interventies te verbinden aan zware mensenrechtenschendingen.

Hier vind je de volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zoals hij op 10 december 1948 door de Verenigde Naties werd aangenomen.

Get Up, Stand Up!

Mensenrechten staan niet in steen gebeiteld: ze zijn een ambitieus en veeleisend discours, dat voortdurende aandacht vergt. Slechts enkele rechten – zoals het verbod van foltering – hebben een ‘absolute’ waarde. Soms is het ook niet mogelijk om de mensenrechten volledig te respecteren, omdat het ene recht in botsing komt met het andere. De meeste mensenrechten laten dus ruimte voor een afweging van belangen, en voor het in overweging nemen van contextuele factoren. En waar er ruimte is voor interpretatie, is er ruimte voor discussie.

Tijdens de campagneweek dagen we je uit om na te denken over stellingen rond de thema’s veiligheid en privacy, migratie en identiteit, vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten en de klimaatverandering.

Durf jij het aan om de pro’s en contra’s af te wegen in de stellingen? Kan je zomaar met ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden als het gaat om het beknotten van iemands rechten? Kan je de gevolgen van beide standpunten inschatten? Of is een keuze zelfs wel mogelijk?

“De universiteit is dé plek bij uitstek om veel, zo niet álles in vraag te stellen. Niet voor niets is de slogan van de UGent ‘Durf denken’. Maar het houdt niet op bij denken. Als je de samenleving en de wereld ook echt in beweging wil brengen, je stempel op de toekomst wil drukken, dingen doen veranderen, dan moet je ook durven te spreken. En dulden dat je wordt tegengesproken. Want enkel door te spreken, uit te spreken en tegen te spreken, vermijden we dat we in ons denken vastroesten. Het is immers niet omdat anderen het liever niet willen horen, dat het niet gezegd mag worden. Toch?”

Rik Van de Walle, rector Universiteit Gent

Beken kleur en deel jouw mening via #getupstandup18.

Mensenrechtendag op maandag 10 december 2018

Niet helemaal zeker van je standpunt of je redenering erachter? Wil je meer te weten komen over mensenrechten en mee in debat treden? De slotdebatten tijdens onze Mensenrechtendag kunnen je helpen.

In vijf verschillende panels discussiëren we over actuele thema’s en welke rol mensenrechten daarbij spelen.

Praktisch

  • De debatten zijn voor iedereen gratis te volgen. Reserveren is niet nodig, je wandelt binnen en buiten wanneer je wilt.
  • Place to be: de Aula in de Volderstraat.
  • We beginnen eraan om 12u30 en gaan non-stop door tot 21u30.

Programma

  • 12u30: Mensenrechten in stad en universiteit
  • 14u: Mensenrechten in onverwachte contexten
  • 16u: Mensenrechten en migratie in België
  • 18u: De EU en fundamentele rechten: het migratiehoofdstuk
  • 20u: Slotpanel: ’70 jaar mensenrechten’

Lessen en andere activiteiten

Ook de lessen zullen tussen 3 en 7 december in het teken staan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Iedereen is welkom om lessen mee te volgen en deel te nemen aan talloze activiteiten.

Ook jij kan mee de lessen en activiteiten aankondigen! Hang een gepersonaliseerde affiche op met de aankondiging van je activiteit, gebruik de presentatie slides met #getupstandup18 in je les of pas de omslagfoto voor sociale media aan op jouw UGent-kanaal.

#getupstandup18