Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jul 01, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
DI06 - Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Je bezit tegen september 2021 een diploma van Master in de Biomedische Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen, Diergeneeskunde, Biologie, Milieuwetenschappen, Bio-informatica, Geneeskunde, Farmacie, Verpleegwetenschappen of een gelijkaardige opleiding
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Het Laboratorium voor Chemische Analyse en de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg aan UGent hebben samen voor 48 maanden een voltijdse betrekking vacant voor een doctoraatsstudent. De aanwerving kadert binnen een vierjarig onderzoeksproject in het gebied van de metabolomics en preventieve geneeskunde gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) met als titel: “De stress-obesitas as: een metabolomics benadering voor gepersonaliseerde voeding in adolescenten”.

Een verontrustende vaststelling binnen de heersende obesitasepidemie betreft de sterk toenemende prevalentie van deze ziekte en zijn co-morbiditeiten bij kinderen. Binnen deze populatie heeft momenteel 18% een ongezond lichaamsgewicht, wat gepaard gaat met negatieve effecten op de psychosociale en metabolische ontwikkeling op jonge leeftijd terwijl anderzijds ook de gezondheid en functionaliteit als volwassene beïnvloed zal worden. Aangezien de huidige behandeling van obesitas bij kinderen weinig doeltreffend is, voorziet dit project om via gepersonaliseerde voedingsadviezen een effectieve aanpak mogelijk te maken. Hiertoe zal een innovatieve strategie van metabolomics en lipidomics aangewend worden om de individuele vingerafdruk
van adolescenten te karakteriseren en nieuwe metabole inzichten in de relatie voeding-obesitas te verwerven. Daarbij zal voor het eerst ook de integratie van de samenstelling van de darmmicrobiota en het emotioneel welzijn gemaakt worden, waarin de zogenaamde hersen-darm as en betrokken neuro-actieve metabolieten centrale concepten vormen. De opheldering van nieuwe biomerkerpatronen en mechanistische pathways zal toelaten om obese adolescenten te stratificeren en gepersonaliseerde macro-nutritionele voedingsadviezen te geven.

Jouw praktische onderzoeksopdracht bestaat uit wetenschappelijk onderzoek verrichten in het kader van bovenstaand onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat; dit houdt in:
- Het recruteren van deelnemers en het verzamelen van gegevens over psychosociale stress, voeding en beweging en klinische data, evenals biologische monsters voor metabolomics en microbioomanalyses
- Het coördineren van de metabolomics- en microbioomanalyses (ondersteuning door laborant)
- Datamanagement en statistische verwerking van verzamelde gegevens met geavanceerde metabolomics data-analyse software (o.a. R)
- Op punt stellen van gepersonaliseerd voedingsadvies op basis van de verkregen resultaten en coördineren van voedingsinterventie
- Uitschrijven van onderzoeksresultaten in hoogstaande wetenschappelijke tijdschriften
- Presenteren van je onderzoek op nationale en internationale congressen. Overleg met de andere betrokken onderzoekers zal op regelmatige basis gebeuren.

Functieprofiel

- Je bezit tegen september 2021 een diploma van Master in de Geneeskunde, Diergeneeskunde, Farmacie, Biomedische Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen, Milieuwetenschappen, Bio-informatica of een gelijkaardige opleiding
- Je bent sterk gemotiveerd om hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te verrichten dat leidt tot een doctoraat
- Je functioneert goed in (een internationaal) team maar kan ook zelfstandig werken en plannen
- Je hebt levendige interesse in metabolomics en epidemiologisch onderzoek, een analytische ingesteldheid en een goede statistische kennis
- Je spreekt en schrijft vlot wetenschappelijk Engels
- Pluspunten: je kan deelnemers enthousiasmeren, je hebt ervaring met massaspectrometrie en/of het statistisch programma R, je hebt een rijbewijs B

Solliciteren

De kandidaturen, met motivatiebrief en uitgebreid Curriculum Vitae (inclusief studieresultaten en een afschrift van het vereiste diploma), dienen ingediend te worden t.a.v. Prof. Lynn Vanhaecke (Lynn.Vanhaecke@ugent.be) en dr. Nathalie Michels (Nathalie.Michels@ugent.be) uiterlijk op 1 juli 2021.

Meer informatie over de vacature kan bekomen worden bij via bovenstaande emailadressen of via telefoon (09/2647457).

Na een voorselectie op basis van het CV zullen de geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. Voltijds contract met aanvang ten vroegste op 1 september 2021.