Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Dec 31, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE38 - Vakgroep Structuur en Herstel van de Mens
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de Biotechnologie, Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen of gerelateerde discipline
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De onderzoeksgroep Experimentele Heelkunde van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen voert klinisch, translationeel, en dierexperimenteel onderzoek uit binnen de gastro-intestinale chirurgische oncologie. Er is nu een vacature voor een PhD student die onderzoek in dit domein zal uitvoeren, leidend tot een doctoraat. Hierbij zal tevens samengewerkt worden met de onderzoeksgroep Cellulaire en Moleculaire Immunologie aan de VUB (Prof. dr. Jo Van Ginderachter).

De kandidaat zal translationeel onderzoek uitvoeren gebaseerd op recent afgeronde en lopende klinische studies bij patiënten met coloncarcinoom. Meer bepaald zullen de immunologische mechanismen worden nagegaan die leiden tot kliermetastasering, en peritoneale metastasering, en de rol daarbij van de vorming van een premetastatische niche. In het bijzonder zal het fenotype van myeloïede cellen (en myeloïede cel-geassocieerde merkers) en hun interactie met structurele cellen onderzocht worden in de metastatische site met behulp van state-of-the-art single cell technologieën en functionele assays. Verder zal het effect van neoadjuvante behandeling met een angiogeneseremmer (bevacizumab) worden bestudeerd op de behandeluitkomst van patiënten met gemetastaseerd coloncarcinoom, en zullen potentiële nieuwe predictieve biomerkers worden geëxploreerd.

Het onderzoek is sterk multidisciplinair, met bestaande samenwerkingsverbanden met andere onderzoeksgroepen van de faculteiten Geneeskunde, Farmacie, Ingenieurswetenschappen, en Wetenschappen.

Functieprofiel

De kandidaat verbindt er zich toe hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te verrichten, leidend tot een doctoraatstitel. Een achtergrond in de biotechnologie, (bio)medische wetenschappen, farmacie, of gelijkwaardig is vereist, met sterke interesse in tumorimmunologie. De kandidaat dient uitstekende studieresultaten te kunnen voorleggen. Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij nauwgezet en ordelijk te werk gaat, goed in een team kan functioneren, en onder tijdsdruk kan werken. Een goede beheersing van biomedische statistische methoden en wetenschappelijk Engels zijn essentieel, en eerdere publicaties strekken tot aanbeveling.

Solliciteren

Voor meer informatie en voor het indienen van een kandidatuur (waarbij een CV, motivatiebrief, studieresultaten en eigen Engelstalige publicatie of wetenschappelijk materiaal dienen te worden bezorgd): Prof. dr. Wim Ceelen en dr. Sarah Cosyns (Wim.Ceelen@ugent.be & Sarah.Cosyns@ugent.be).