Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jun 10, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
PP05 - Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Onderzoeksproject:
In het kader van een Kom op Tegen Kanker project zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste doctoraatsbursaal. Het project is een samenwerking tussen de onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie (vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie) en de onderzoeksgroepen Gezondheidsbevordering en Equity in Health (beiden vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg).
Kwetsbare jongeren worden vaker blootgesteld aan roken binnen het gezin waardoor niet alleen van jongs af aan hun gezondheid wordt beïnvloed, maar zij ook meer kans hebben om later zelf te roken. Het is dus belangrijk om in te grijpen op een moment dat de schadelijke gevolgen van blootstelling aan rook nog omkeerbaar zijn of sterk kunnen verminderd worden. Een mogelijkheid is om te werken via de school, maar algemeen werken schoolcampagnes minder goed voor kwetsbare jongeren, omdat ze zich minder aangesproken voelen via die weg. Er is dus een andere aanpak nodig. Wereldwijd zien we dan ook een sterk toenemende interesse in de mogelijkheden van sport en recreatie als middelen om gezondheidsboodschappen onder jongeren te verspreiden, en zeker bij kwetsbare groepen. Het doel van dit project is om in een eerste fase inzicht te krijgen in hoe sport en recreatie kunnen ingezet worden als kanalen voor rookpreventie bij kwetsbare jongeren. Hiermee willen we achterhalen hoe jeugdwerkers die sport en recreatie activiteiten begeleiden het beste rookpreventie boodschappen kunnen aanbrengen, en wat er werkt en niet werkt bij de jongeren aan de hand van een rapid review en kwalitatief onderzoek. Vanuit die opgedane kennis en inzichten willen we in een tweede fase van het project een interventie ontwikkelen via een participatieve aanpak (dus samen met jongeren en jeugdwerkers). Die interventie wordt nadien uitgebreid getest via een cluster-gerandomiseerde gecontroleerde trial bij organisaties die sport en recreatie aanbieden aan kwetsbare jongeren.

Taken:

 • Het uitvoeren van een rapid review
 • Het voorbereiden, uitvoeren en analyseren van focusgroepen met kwetsbare jongeren en interviews met jeugdwerken
 • Zeer nauw samenwerken met de jongeren en jeugdwerkers om een interventie ter preventie van roken te ontwikkelen
 • Implementeren en evalueren van de interventie (meetinstrumenten ontwikkelen en metingen uitvoeren op verschillende tijdsmomenten; zowel kwantitatief als kwalitatief)
 • Helpen met het communiceren en breed verspreiden van het finale interventiepakket
 • Praktische organisatie van meetings met de planningsgroep van het project (academici, organisaties, jeugdwerkers, jongeren)
 • Opvolgen en schrijven van tussentijdse rapporten om te bezorgen aan het financieringskanaal
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen
 • Adequaat functioneren in de onderzoeksgroepen/vakgroepen en de daarbij horende taken vervullen
 • Bijdragen aan het onderwijs binnen de Master in de Psychologie en/of Master in de Gezondheidsbevordering

Onderzoeksgroep:
Het project wordt begeleid door Prof. Emelien Lauwerier (onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie), Prof. Maïté Verloigne (onderzoeksgroep Gezondheidsbevordering), en Prof. Sara Willems (onderzoeksgroep Equity in Health). De doctoraatsbursaal zal de helft van de tijd doorbrengen bij de onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie en de helft van de tijd bij de onderzoeksgroep Gezondheidsbevordering.

Functieprofiel

 • Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een master diploma, met relevante expertise voor het uitvoeren van dit soort onderzoek, en dit zowel op inhoudelijk vlak als op methodologisch/statistisch vlak. Voorbeelden van diploma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn Master in Psychologie, Master in Sociologie, Master in het Sociaal Werk en Master in Gezondheidsbevordering. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking.
 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek).
 • Kandidaten hebben interesse in gezondheidspsychologie, gezondheidsbevordering, interventie-ontwikkeling, participatief onderzoek en gezondheidsongelijkheid.
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met een doelgroep in het kader van onderzoek.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om gedurende 3.5 jaar aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Emelien Lauwerier (emelien.lauwerier@ugent.be) ten laatste tegen 10 juni 2021:
1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds
2. Een curriculum vitae
3. Puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs

U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie. Na dossierselectie zullen op vrijdag 2 juli een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen. Vragen voor meer informatie kunnen eveneens gericht worden aan Emelien.Lauwerier@Ugent.be en Maite.Verloigne@Ugent.be.