Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Apr 17, 2022 00:00
Vakgroep/directie/dienst
LW22 - Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Je beschikt over een masterdiploma in een domein dat relevant is voor het onderzoek (bijvoorbeeld Vertalen, Taal- en Letterkunde, (Vergelijkende) Letterkunde of Culturele Studies).
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Over het project:

Deze vacature betreft een voltijds en vierjarig doctoraatsonderzoek in de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent. Het doctoraatsonderzoek is een onderdeel van een ruimer project over vertalingen van buitenlandse populaire fictie in het Nederlandse taalgebied in de twintigste en eenentwintigste eeuw. Concreet zal jij onderzoek verrichten naar Nederlandse vertalingen van buitenlandse misdaadverhalen in Vlaanderen tussen 1900 en 1940. Je brengt (een deel van) de circulatie van buitenlandse misdaadverhalen in Vlaanderen in kaart en analyseert strategieën die een rol speelden bij de vertaling ervan. De tekstanalyse richt zich vooral op de normerende functie van misdaadverhalen, die een niet te onderschatten rol spelen in de verspreiding van denkbeelden over goed en kwaad, gender of nationale identiteit.

In overleg met de promotor baken je het corpus en de vraagstelling verder af. Je onderzoek richt zich op vertalingen naar het Nederlands in Vlaanderen tussen 1900 en 1940, maar daarbuiten heb je de vrijheid om het onderwerp in te vullen volgens je eigen belangstelling en expertise (bijvoorbeeld m.b.t. de broncultuur, teksten of auteurs die je wil bestuderen). Je onderzoek leidt naar een proefschrift dat je bij voorkeur in het Nederlands schrijft, maar een andere taal (Engels of Frans) is ook mogelijk als dat beter past bij het uiteindelijke onderwerp.

Jouw takenpakket:

 • Je schrijft, binnen een termijn van vier jaar, een proefschrift over vertalingen van buitenlandse misdaadverhalen in Vlaanderen in de vroege twintigste eeuw;
 • Je deelt tussentijdse resultaten en inzichten via (wetenschappelijke) artikelen in tijdschriften, bijdragen aan boeken en lezingen op conferenties;
 • Je bent enthousiast om bij te dragen aan initiatieven die het onderzoek voor een ruimer publiek ontsluiten;
 • Je bent bereid om het grootste deel van je aanstelling aan onderzoek te besteden maar hebt ook zin om een kleine rol te spelen in het onderwijs en de administratie van de vakgroep;

Het aanbod:

 • Je zal werken onder de begeleiding van prof. dr. Bram Lambrecht. Hij hecht veel belang aan open communicatie, mentaal welzijn, een goede sfeer en een brede ontwikkeling van je talenten. Je werkuren zijn flexibel en goed afgebakend en thuiswerk is mogelijk;
 • Je onmiddellijke onderzoekscontext zijn de onderzoeksgroepen TRACE en CLIV. Daarnaast kun je rekenen op goede contacten met collega’s van andere vakgroepen en universiteiten. Tijdens je traject krijg je begeleiding van een divers samengestelde doctoraatscommissie;
 • Administratief zal je onderdeel uitmaken van de afdeling Nederlands van de vakgroep. De afdeling staat in voor het onderwijs van de vakken Nederlands in de bachelor- en masterprogramma’s van de vakgroep;
 • Je aanstelling start bij voorkeur op 1 september 2022, maar een andere startdatum is ook mogelijk na overleg;
 • Je krijgt een eerste contract van een jaar aangeboden, gevolgd door een evaluatie. Als die gunstig is, wordt het contract verlengd met nog eens drie jaar;
 • Je voltijdse maandelijkse beurs wordt berekend volgens de arbeidsvoorwaarden voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel. Meer informatie over de salarisschalen van de UGent vind je op https://www.ugent.be/nl/vacatures/salarisschalen;
 • Je geniet enkele voordelen die de Universiteit Gent aanbiedt (zoals een ruim opleidingsaanbod, terugbetaling van je woon-werkverkeer en ecocheques). Voor een volledig overzicht van de personeelsvoordelen aan de UGent, zie http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm;
 • Je aanstelling wordt gefinancierd met het Startkrediet van je promotor, dat ook kan voorzien in de vergoeding van relevante kosten (zoals de aankoop van boeken of deelname aan buitenlandse conferenties).

Functieprofiel

 • Je hebt goede studieresultaten behaald en blinkt uit in creatief onderzoek (zoals moet blijken uit je masterscriptie of eventuele andere publicaties);
 • Je beschikt over een uitstekende beheersing van het Nederlands en van minstens één andere taal (bij voorkeur het Frans of het Engels, gezien het corpus);
 • Je bent thuis in de literaire en culturele context van de Lage Landen in de moderne periode;
 • Enige affiniteit met de bestudeerde periode en/of het genre van de misdaadliteratuur is een pluspunt, maar geen vereiste;
 • Je bent bereid om bij te leren en legt de nodige dosis creativiteit aan de dag om het onderwerp verder in te vullen en af te bakenen;
 • Je bent goed in staat om autonoom te werken, maar werkt ook graag intensief samen met collega’s.

Solliciteren

Dien je sollicitatiedossier in voor 18 april 2022 via een mail aan Bram.Lambrecht@UGent.be. Je dossier (één pdf-document) bevat de volgende onderdelen:

 • een motivatiebrief waarin je o.a. uitlegt waarom het project je interesseert en waarom jij de geschikte kandidaat bent;
 • een curriculum vitae;
 • een voorstel van ca. 750 woorden waarin je jouw concrete idee voor het onderzoek presenteert (thema, corpus, relevante secundaire literatuur);
 • een kopie van je masterdiploma (eventueel met puntenlijst);
 • een kopie van een tekst die je onderzoeksvaardigheden illustreert (bijvoorbeeld een masterproef of wetenschappelijk artikel).

Op basis van de dossiers stelt een kleine commissie onder leiding van prof. Bram Lambrecht een shortlist met kandidaten samen. De kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd voor een gesprek.

Met alle vragen over de vacature kun je ook terecht bij Bram.Lambrecht@UGent.be.