Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Oct 06, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
LA21 - Vakgroep Plant en Gewas
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
masterdiploma in Bio-ingenieurswetenschappen, Biotechnologie, Biologie of gelijkwaardig, behaald vóór de startdatum van de functie (augustus 2021)
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. De Universiteit Gent voert een actief gelijke kansen en diversiteitsbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren.

In het kader van een project voor de overheid zijn we op zoek naar een sterk gemotiveerde kandidaat met interesse in gewasbescherming. Het project beoogt de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend rooster om de ecologische en toxische druk van alternatieven te integreren wanneer een actie wordt overwogen om pesticideproducten uit de handel te nemen. De beslissing om producten uit de markt te nemen moet echter met kennis van zaken gebeuren om te voorkomen dat 1/ er sectoren zijn die geen alternatieven hebben waardoor teelten zouden verdwijnen en voedselkilometers door het verdwijnen van lokale productie toenemen, 2/ er praktijken of alternatieven verkozen worden die even of meer schadelijk zijn voor de gezondheid van mens of milieu en waarbij men dus het ene probleem door het andere vervangt. Het project zal worden geleid onder toezicht van enkele departementen/promotoren:
Prof. P. Spanoghe (UGent- Vakgroep Plant en Gewas) legt zich toe op het onderzoek van residu’s van gewasbeschermingsmiddelen in land- en tuinbouwgewassen, milieubemonstering (bodem, water en lucht), risicobeoordeling en de studie van effecten en neveneffecten van behandelingen.

Prof. B. De Cauwer (UGent- Vakgroep Plant en Gewas) verricht fundamenteel en praktijkgericht onderzoek in het domein van onkruidbiologie, duurzame/geïntegreerde onkruidbeheersingssystemen en optimalisatie van innovatieve chemische en niet-chemische (teelt technische, biologische, fysische, mechanische) bestrijdingstechnieken en dit in zowel beteelde (gangbare landbouw en biolandbouw) als niet-beteelde (o.a. verhardingen) zones.

Prof. J. Buysse (UGent-Vakgroep Landbouweconomie) is landbouweconoom die vooral werkt rond landbouw- en milieubeleid. Hij heeft ervaring met onderzoek en consultancy voor de Vlaamse overheid en de Europese commissie rond het mestbeleid, het ammoniakbeleid, het Gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid en de implementatie er van in Vlaanderen. Hij heeft ook ervaring met het opstellen van een beslissingsondersteunend model voor de alternatieve vormen van afvalverwerking in Vlaanderen.

Dr. W. Reybroeck (ILVO) is expert op het vlak van bijenteelt en in het bijzonder rond kwaliteitsbepaling van honing. Hij is lid van International Honey Commission en was meermaals lid van het experten team rond meerdere dossiers betreffende bijenteelt bij het Wetenschappelijk comité van het FAVV. Hij is tevens medeauteur van de sectorgids ‘Gids voor goede bijenteeltpraktijken’ en tevens zelf praktijkimker.

Prof. D. Bylemans (PCFruit) is expert op het vlak van de fruitteelt en toegepaste gewasbescherming. Hij is actief in diverse projecten rond de gewasbescherming en de impact van gewasbescherming op de omgeving, onder meer in het kader van het European Fruit Research Institutes Network, als voorzitter van de werkgroep ‘Decision Support Systems’. Hij kent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de mogelijke alternatieven die voor glyfosaat en neonicotinoiden ingezet kunnen worden.

Gewenste startdatum van dit project is op 1/9/2021. Looptijd van het project is 24 maanden, met mogelijkheden van verlenging.

Functieprofiel

 • Je hebt je masterdiploma in Bio-ingenieurswetenschappen, Biotechnologie, Biologie of gelijkwaardig, behaald vóór de startdatum van de functie (augustus 2021).
 • Je hebt kennis van gewasbescherming.
 • Je bent nog niet gedoctoreerd en bent gemotiveerd om kwalitatief hoogstaand onderzoek te verrichten in de richting van het behalen van een PhD-diploma.
 • Je houdt van desktop studie.
 • Je combineert een teamspeler met een sterk gevoel voor autonomie, verantwoordelijkheid en initiatief.
 • Je bent zeer georganiseerd en in staat om je werk efficiënt te plannen met oog voor kwaliteit en nauwkeurigheid.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en hebt een zeer goede kennis van het geschreven en gesproken Engels.

Solliciteren

Bezorg ons uiterlijk op 06-10-2021 om 23.59 uur de volgende documenten via mail naar Pieter.Spanoghe@UGent.be:

 • Je cv
 • Je motivatiebrief
 • Een kopie van je hoogst behaalde diploma relevant voor deze functie.
 • Indien je je diploma buiten de Europese Unie behaald hebt: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)
 • Je voorbereiden op een sollicitatiegesprek