Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Dec 01, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
EB21 - Vakgroep Economie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Een Master
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Prof. dr. Stijn Baert (hoofdpromotor) en Prof. dr. Eva Derous (co-promotor) zijn op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor een mandaat als doctoraal onderzoeker binnen hun interdisciplinaire onderzoeksteam dat een geïntegreerd perspectief wil bieden op de gevolgen van burn-out voor de verdere carrière. De onderzoeker zal moeten samenwerken met twee andere doctoraal onderzoekers die rond hetzelfde thema werken. De doelstellingen waarmee dit team twee jaar geleden is van start gegaan, kunnen nagelezen worden in de omschrijving van het project waar de onderzoeker deels op gefinancierd zal worden.

De aan te trekken onderzoeker zal bij het begin van het traject mee de onderzoeksvragen die binnen het doctoraat zullen behandeld worden kunnen vastleggen. Mogelijke onderzoeksvragen zijn de volgende.

 • Wat zijn de mechanismen onderliggend aan ongunstige behandeling van personen met een burn-outervaring op de arbeidsmarkt?
 • Wat zijn nuttige interventies om ongunstige behandeling van personen met een burn-outervaring op de arbeidsmarkt tegen te gaan?
 • In welk opzicht (en waarom) verschillen de jobkeuzes die personen met een burn-outervaring maken van die van personen zonder dergelijke ervaring?
 • In welk opzicht (en waarom) verschillen de jobkeuzes die laatstejaarsstudenten met een burn-outervaring of hoog burn-outrisico maken van die van andere laatstejaarsstudenten?

In het kader van deze functies dient de doctoraal onderzoeker de volgende taken te volbrengen:

 • toewerken naar een doctoraal proefschrift, daarbij excellentie in haar/zijn onderzoek en publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften nastrevend;
 • haar/zijn onderzoek presenteren op internationale workshops en conferenties;
 • meewerken aan een praktijktest rond aanwervingsdiscriminatie op de Antwerpse arbeidsmarkt;
 • een (beperkte) bijdrage leveren tot de algemene onderwijs-, onderzoeks- en dienstverlenende taken van Prof. dr. Stijn Baert.

Tegenover deze taken staan de volgende opportuniteiten:

 • de mogelijkheid om de hoogste academische graad te behalen, aan een universiteit uit de top-100 van beste universiteiten ter wereld;
  een ambitieuze omgeving en gestructureerde begeleiding;
 • een competitief salaris overeenkomstig met de salarisschalen voor doctoraatstudenten van de Vlaamse Overheid;
 • extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding en een vergoeding van alle kosten in het kader van internationale mobiliteit;
 • de mogelijkheid om het doctoraal trainingsprogramma van de Universiteit Gent te doorlopen.

Tewerkstelling gaat van start in samenspraak ergens tussen 15 december 2021 en 15 juli 2022. Laatstejaarsstudenten kunnen dus ook solliciteren.

Functieprofiel

Een afgestudeerde Master (ten laatste te behalen in juni 2022) met als competenties:
1. een uitgesproken consciëntieuze houding, zowel naar het voeren van het eigen onderzoek, op een precieze en consistente manier, als naar communicatie met de promotoren;
2. aanleg voor autonoom (2a), gestructureerd (2b) en resultaatgericht (2c) werken; “Getting the things done”, is noodzakelijk binnen het langetermijnperspectief van een doctoraal onderzoek; kandidaten met uitstelgedrag vormen per definitie een slechte match met de hoofdpromotor;
3. loyale (3a) en open (3b) ingesteldheid;
4. aanleg voor datawerk (opschonen, herschikken, koppelen en analyseren van data);
5. bereidheid tot gestructureerd schrijven in het Engels;
6. sterke motivatie tot het effectief behalen van een doctoraat;
7. interesse in het onderwerp van burn-out;
8. interesse in interdisciplinair onderzoek.

De volgende zaken zijn een pluspunt:
9. aanleg voor, interesse in en/of ervaring met experimenteel onderzoek;
10. uitstekende studieresultaten (en/of een uitstekende Masterproef);
11. een Master economische wetenschappen, algemene economie, handelsingenieur, sociologie, psychologie en/of data-analyse.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Prof. dr. Stijn Baert (Stijn.Baert@UGent.be) en dit ten laatste op woensdag 1 december 2021:

 • een motivatiebrief met een gestructureerde “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het bovenstaande functieprofiel (de eerste vier competenties in het bijzonder) van de vacature anderzijds;
 • een curriculum vitae;
 • puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs;
 • (minstens) een tiental bladzijden eigen schrijfwerk (uit Masterproef of ander academisch geschreven werkstuk).

Op basis van een dossieranalyse zullen dan een shortlist aan kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en eventueel voor testen. Dit is een volledig "open" vacature: we hebben geen kandidaten op het oog.

Voor meer informatie met betrekking tot deze vacature kan contact opgenomen worden met Prof. dr. Stijn Baert. Verkennende gesprekken kunnen al voor 1 december plaatsvinden.