Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Sep 01, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
TW07 - Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master of Science in Electrical Engineering of Computer Science Engineering
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De onderzoeksgroep Digitale Communicatie (DIGCOM) maakt deel uit van de vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Het onderzoek binnen DIGCOM draait rond de analyse en het ontwerp van signalen voor communicatie, positiebepaling en sensoren. De toepassingsdomeinen van dit onderzoek zijn o.a. communicatie in internet-of-things (IoT) netwerken, indoor positiebepaling, satellietcommunicatie, en detectie van obstakels bij autonome voertuigen. De onderzoeksgroep werkt samen met IMEC en verschillende Belgische en internationale universiteiten en instellingen.
In het kader van verschillende projecten met andere universiteiten en IMEC werkt de onderzoeksgroep DIGCOM op onderzoek rond millimeter wave (mmWave) communicatie voor toekomstige draadloze netwerken. Dit onderzoek spitst zich toe op de analyse en het ontwerp van de signalen en signaalverwerkingsalgoritmes. Bij deze frequenties is er een ruim spectraal aanbod waardoor in theorie zeer hoge bitsnelheden kunnen behaald worden. Om deze bitsnelheden te realiseren, moeten een aantal technische uitdagingen overwonnen worden. De sterke attenuatie bij deze frequenties maakt het gebruik van zenders/ontvangers met meerdere antennes (MIMO) noodzakelijk. Door de hoge frequenties leidt zelfs een beperkte mobiliteit tot grote Dopplerverschuivingen, waardoor het kanaal sterk tijdsselectief wordt. Daarnaast komen door de grote systeembandbreedte allerlei distorsies en niet-idealiteiten van de hardware tot uiting, die in rekening moeten gebracht worden bij het ontwerp van de signalen en algoritmes.
Binnen het onderzoek rond communicatie voor toekomstige draadloze netwerken zijn we op zoek naar een onderzoeker die de nodige competenties heeft om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. Deze onderzoeker zal:

 • Onder supervisie van een professor, een doctoraatsproefschrift voorbereiden binnen een periode van ongeveer 4 jaar
 • Vernieuwend onderzoek verrichten in het domein van het ontwerp van signalen en signaalverwerkingsalgoritmes voor mmWave communicatie
 • Resultaten publiceren in internationale tijdschriften en op internationale conferenties
 • Samenwerken met collega’s binnen de onderzoeksgroep en met onderzoekers van andere onderzoeksgroepen
 • Bijdragen tot de onderwijstaken van de onderzoeksgroep binnen de Bachelor en Masteropleiding

Wij bieden een voltijdse positie als doctoraatsbursaal, bestaande uit een initiële periode van 12 maanden, die na positieve evaluatie, uitgebreid wordt naar een periode van in totaal maximum 4 jaar. Wij bieden een dynamische en internationale werkomgeving, een competitief salaris, en voldoende mogelijkheden voor training en zelfontwikkeling. Deze positie zal starten in het najaar 2021.

Functieprofiel

 • U bent houder van een diploma Master of Science in Electrical Engineering of Computer Science Engineering (of u studeert binnenkort af)
 • U heeft interesse om onderzoek te verrichten op academisch niveau met zicht op een doctoraat
 • U heeft interesse in het ontwerp van signalen en signaalverwerkingsalgoritmes voor draadloze netwerken
 • U heeft ervaring met signalen en signaalverwerkingsalgoritmes
 • U heeft uitstekende analytische vaardigheden en kritische zin om de onderzoeksresultaten te interpreteren
 • U heeft goede communicatievaardigheden, en kan zelfstandig taken plannen en uitvoeren
 • U spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels

Solliciteren

Stuur een mail naar Heidi Steendam (Heidi.Steendam@ugent.be). Uw sollicitatiebrief moet de volgende documenten bevatten: een motivatiebrief, uw CV, inclusief uw diploma en transcript of records voor zowel Bachelor als Master, en contactinformatie van 3 referenties. Een eerste selectie zal gemaakt worden op basis van de aangeleverde documenten, waarna de pregeselecteerde kandidaten uitgenodigd zullen worden voor een interview.