Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Feb 02, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
RE22 - Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
master in de rechten, de politieke of sociale wetenschappen
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De doctoraatsbursaal zal een onderzoek uitvoeren binnen het REFUFAM project (From policy gaps to policy innovations: strengthening the well-being and integration pathways of refugee families). REFUFAM zal onderzoeken hoe het Belgische migratie- en integratiebeleid hervormd kan worden om het integratieproces van vluchtelingengezinnen te vergemakkelijken. Het consortium van REFUFAM bestaat uit CESSMIR (Centre for the Social Study of Migration and Refugees, Universiteit Gent), het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) en Metrolab (UCLouvain / ULB). REFUFAM wordt gefinancierd door het onderzoeksprogramma BRAIN-be 2.0 (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) van BELSPO.

Specifiek zal de kandidaat een onderzoek voeren rond het identificeren van policy gaps en ondersteunende structuren in het Belgische migratie- en integratiebeleid, bestaande uit drie componenten. Vooreerst zal een juridische analyse gemaakt worden van de rechten van vluchtelingengezinnen doorheen hun integratietraject (op nationaal, Europees en internationaal niveau), en van de statelijke actoren die hiervoor verantwoordelijk zijn, om zo formele beleidslacunes te identificeren. Ten tweede zal de onderzoeker diepte-interviews uitvoeren met vluchtelingengezinnen, om te peilen naar de sociale en structurele middelen die hen in staat stellen hun rechten in de praktijk te realiseren. Ten derde zal de onderzoeker, op basis van deze resultaten, een etnografische analyse uitvoeren van organisaties en instellingen in het Belgische domein van migratie- en integratiebeleid, onder meer via diepte-interviews met street level bureaucrats en niet-statelijke actoren die migranten ondersteunen tijdens het integratieproces. Participerende observatie in de dagelijkse praktijk van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van integratie zal hierbij ook een belangrijk instrument zijn.

De succesvolle kandidaat zal tewerkgesteld worden aan de Onderzoeksgroep Migratierecht (Faculteit Recht en Criminologie, UGent) en een doctoraat schrijven onder de supervisie van prof. Ellen Desmet, prof. Robin Vandevoordt en dr. Milena Belloni.

Functieprofiel

Profiel van de kandidaat

- Vereisten:

o Je hebt een master in de rechten, de politieke of sociale wetenschappen

o Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, Engels en Frans

- Strekken tot aanbeveling:

o Je hebt kennis van en/of ervaring met juridische onderzoeksmethodes

o Je hebt kennis van en/of ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethodes, in het bijzonder etnografie o Je hebt kennis van en/of ervaring met gezinshereniging, integratie en/of asielrecht

o Je hebt affiniteit en/of ervaring met het werken met personen in kwetsbare situaties

o Je hebt ervaring met wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder vanuit een interdisciplinair perspectief

o Je hebt eerdere (wetenschappelijke) publicaties

o Je hebt uitstekende studieresultaten

o Je hebt een master-na-masteropleiding gevolgd die aantoonbaar relevant is voor het onderzoeksproject

o Je hebt werkervaring die aantoonbaar relevant is voor het onderzoeksproject

o Je spreekt een of meer andere talen die relevant zijn in de context van vluchtelingenfamilies in België

- Algemene verwachtingen:

o Je beschikt over uitstekende analyse- en schrijfvaardigheden

o Je beschikt over uitstekende interculturele communicatieve vaardigheden

o Je bent bereid te rapporteren over je onderzoek, zowel op academisch vlak als naar een ruimer publiek

o Je kan zowel zelfstandig werken als vlot in team functioneren

o Je bent empathisch, werkt nauwkeurig en beschikt over een kritische geest

o Je draagt bij tot het onderwijs, dienstverlening en administratieve taken binnen de vakgroep op een collegiale manier

o Je draagt bij tot een fijne werkomgeving

Aanbod

- Je maakt deel uit van een interdisciplinair en interuniversitair onderzoeksproject

- 100% tewerkstelling als doctoraatsbursaal

- Aanstelling voor een periode van 4 jaar (onder voorbehoud van periodieke evaluatie na 2 jaar)

- Indiensttreding op 15 maart 2021

- Salaris bepaald in overeenstemming met de salarisschalen van de UGent

- Bijkomende voordelen als medewerker van de Universiteit Gent (voor meer informatie, zie https://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm)

Solliciteren

- Stuur de volgende documenten voor 1 februari 2020 naar prof. Ellen Desmet - ellen.desmet@ugent.be:

o je CV (met inbegrip van publicatielijst)

o motivatiebrief

o een stuk geschreven tekst (bv. publicatie, onderzoekspaper of masterthesis)

o naam en contactgegevens van twee referentiepersonen, die gecontacteerd kunnen worden Voor meer informatie over de vacature, contacteer ellen.desmet@ugent.be.