Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Jul 04, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE39 - Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Type contract
Contract van bepaalde duur
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Het optimaliseren van openbare parken ter promotie van actief en gezond ouder worden – een participatieve aanpak
Aanvang: 1 september of 1 oktober 2021
Duur: 4 jaar (1 + 3; contract wordt mits positieve evaluatie na 1 jaar met 3 jaar verlengd)

Onderzoeksproject
Gezien de snelle verstedelijking en de vergrijzing van de bevolking zal de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle en aantrekkelijke stadsparken steeds belangrijker worden voor de volksgezondheid. Ondanks de vele gezondheidsvoordelen van het bezoeken van parken, is het parkgebruik bij oudere volwassenen in Vlaanderen en internationaal zeer laag. Aangezien de middelen voor het ontwerpen en inrichten van parken beperkt zijn, is het belangrijk om te weten wat prioriteit moet krijgen om het parkgebruik bij oudere volwassenen te verhogen. Het doel van dit project is om participatief onderzoek te doen met oudere volwassenen om parkkenmerken te identificeren die oudere volwassenen belangrijk vinden voor parkbezoek en park-gebaseerde activiteiten (bv. fysieke activiteiten, ontspanning, sociale interactie). De specifieke doelen van dit project zijn om 1) te onderzoeken welke parkkenmerken ouderen (de)motiveren om een park te bezoeken, 2) op basis hiervan plannen te ontwikkelen voor parkrenovatie en 3) deze plannen voor parkrenovatie te toetsen bij oudere volwassenen. Om ervoor te zorgen dat deze plannen voor parkrenovatie optimaal aansluiten bij de leefwereld van oudere volwassenen, worden ouderen maximaal betrokken in de verschillende fasen van het onderzoek (burgerwetenschap). Om de haalbaarheid van het project te verhogen zal er actief worden samengewerkt met verschillende diensten van Stad Gent en zullen we focussen op een specifieke case.
Dit project zal uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met de doctoraatsbursaal op het project ‘Acute effecten van parkkenmerken op de mentale gezondheid bij oudere volwassenen met een lage socio-economische status’. We moedigen geïnteresseerde kandidaten aan om op beide vacatures te solliciteren.

Taken

 • Het coördineren en uitvoeren van de verschillende deelstudies binnen dit project.
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen.
 • Adequaat functioneren in de betrokken onderzoeksgroepen/vakgroepen en de daarbij horende taken vervullen.
 • Bijdragen aan het onderwijs binnen de Master Gezondheidsbevordering en/of de Master Bewegings- en Sportwetenschappen/Educatieve Master Lichamelijke opvoeding.

Onderzoeksgroepen
Het project wordt begeleid door onderzoekers uit verschillende onderzoeksgroepen:

 • Prof. dr. Benedicte Deforche, dr. Jelle Van Cauwenberg en dr. Louise Poppe – onderzoeksgroep ‘Gezondheidsbevordering’ van de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent)
 • Prof. dr. Delfien Van Dyck en dr. Lieze Mertens – onderzoeksgroep ‘Fysieke Activiteit en Gezondheid’ van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent)
 • Prof. dr. Jenny Veitch - Institute for Physical Activity and Nutrition (IPAN), Deakin University, Melbourne, Australia

Functieprofiel

 • Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een master diploma, met relevante expertise voor het uitvoeren van dit soort onderzoek, en dit zowel op inhoudelijk als op methodologisch/statistisch vlak. Voorbeelden van diploma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn Master in Gezondheidsbevordering, Master in Psychologie, Master in Sociologie, Master in Geografie, Master in ingenieurswetenschappen: architectuur (afstudeerrichting stadsontwerp en architectuur), Master in Revalidatiewetenschappen, en Master in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking. Ook kandidaten die momenteel nog in het laatste jaar van bovenstaande masteropleidingen zitten en in juli/september 2021 zullen afstuderen, komen in aanmerking voor deze vacature.
 • Kandidaten kunnen goede studieresultaten voorleggen en hebben zich tijdens hun studies bij voorkeur meerdere malen onderscheiden.
 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek).
 • Kandidaten hebben een sterke basis in data-analyse.
 • Kandidaten hebben interesse in de fysieke, mentale en sociale gezondheid van ouderen.
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met oudere volwassenen in het kader van onderzoek.
 • Kandidaten zijn enthousiast, gedreven, nemen initiatief en werken proactief.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten beschikken over de nodige weerstand en kunnen constructief omgaan met weerstand.
 • Kandidaten zijn bereid zich te verplaatsen in Vlaanderen i.f.v. dataverzameling.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan internationale wetenschappelijke congressen.
 • Kandidaten zijn bereid om gedurende een kortere of langere periode gastonderzoeker te zijn in Institute for Physical Activity and Nutrition (IPAN, Deakin University, Melbourne, Australia) in het kader van de samenwerking binnen dit project met Prof. dr. Jenny Veitch.
 • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om gedurende vier jaar aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.
 • Kandidaten engageren zich om de termijn van vier jaar te vervolledigen en tot een doctoraal proefschrift te komen.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Benedicte Deforche (Benedicte.Deforche@UGent.be), Delfien Van Dyck (Delfien.VanDyck@UGent.be) en Jelle Van Cauwenberg (Jelle.VanCauwenberg@UGent.be) ten laatste tegen 4 juli 2021.
1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds
2. Een curriculum vitae
3. Puntenbrieven van alle jaren tijdens het hoger onderwijs

U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Na dossierselectie zullen op 7 juli 2021 een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen. Gelieve deze dag alvast vrij te houden.
Voor meer informatie over het statuut van doctoraatsbursaal (o.a. beursbedrag, fietstoelage) zie: https://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren/doctoraatsbursalena-z.htm
Vragen voor meer informatie kunnen eveneens gericht worden aan Benedicte.Deforche@UGent.be en Delfien.VanDyck@UGent.be.