Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Mar 20, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
FW01 - Vakgroep Geneesmiddelenleer
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Master in de Geneesmiddelenontwikkeling, Master in de Farmaceutische Zorg
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Slikproblemen leiden vaak tot slechte therapietrouw en/of onverantwoorde aanpassing van de doseervorm (breken/pletten) met eventuele neveneffecten of intoxicatie tot gevolg. Ondanks het relatief grote aandeel patiënten met slikproblemen (bv. geriatrische, pediatrische populatie, patiënten met neurologische aandoeningen…) zijn weinig aangepaste doseervormen beschikbaar voor deze patiënten.

Dit project omvat een luik epidemiologisch onderzoek en een luik betreffende de ontwikkeling van geschikte formulaties voor patiënten met dysfagie. Het epidemiologisch onderzoek heeft enerzijds tot doel het verwerven van inzicht in hoe zorgverleners momenteel omgaan met slikproblemen met medicatie, en anderzijds het verwerven van inzicht in de prevalentie en de karakteristieken van slikproblemen met medicatie.

Daarnaast zal het potentieel van pellets gemengd in een half-vaste toedieningsmatrix voor patiënten met slikproblemen geëvalueerd worden. Hierbij zal het extrusie-sferonisatie proces geoptimaliseerd worden voor productie van hoog-gedoseerde pellets geschikt voor toediening in een half-vaste matrix. Verder gaan de optimale eigenschappen van een half-vaste matrix waarin de pellets kunnen gemengd en toegediend worden bepaald worden en zal de geneesmiddelvrijstelling uit de pellets toegediend in de ontwikkelde half-vaste matrix bestudeerd worden. Tenslotte zal de patiënt acceptance van deze formulaties in vivo bepaald worden in verschillende populaties dysfagie-patiënten.

In het doctoraat zal samengewerkt worden tussen het Laboratorium voor Farmaceutische Technologie, De Eenheid Farmaceutische Zorg en het UZ Gent.

Functieprofiel

 • Master in de Geneesmiddelenontwikkeling, Master in de Farmaceutische Zorg
 • U heeft sterke interesse in epidemiologisch onderzoek
 • U heeft sterke interesse in de ontwikkeling van vaste orale doseervormen via hands-on experimenteel werk
 • U heeft ervaring en interesse in data-analyse en statistiek
 • U werkt doelgericht
 • U bent in staat om zowel zelfstandig te werken als in een interdisciplinair team
 • U beschikt over goede schrijf- en spreekvaardigheden, zowel in het Engels als Nederlands
 • Ervaring met het opzetten van klinische studies strekt tot aanbeveling

Solliciteren

Stuur uw kandidatuur met volgende documenten door naar Prof. Valérie Vanhoorne (valerie.vanhoorne@ugent.be):

 • CV
 • motivatiebrief waarin u ons overtuigt om u te selecteren voor deze positie
 • 1 of meerdere referenties

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan u ook terecht bij Prof. Valérie Vanhoorne.