Medewerkers

  • Amber

Informatiebemiddelaar - onderwijsondersteuning, IBL & info-onthaal

  • Annemie De Vuyst

Bibliotheekmedewerkster - boeken & info-onthaal

  • Bart Vancoppenolle

Faculteitsbibliothecaris - informatievaardigheden

Directeur Dunant Academie

Beleidsmedewerker

  • Franky Maes

Informaticus - IT en technische ondersteuning voor studenten aan de FPPW

  • Kathy Laroy

Informatiebemiddelaar - tijdschriften, IBL & info-onthaal