Bekendmaking van examenresultaten

Puntenlijsten

 • Na elk deel van de examenperiode worden de resultaten van de afgelegde examens aan de studenten meegedeeld via OASIS. Daar kan de student, vanaf een welbepaald tijdstip, zelf de puntenlijst downloaden en afdrukken. Klik daarvoor in OASIS op Curriculum.

Data voor het vrijgeven van de resultaten

Eerstesemesterexamenperiode

 • Bacheloropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma: vrijdag 8 februari 2019, om 15u;
 • Masteropleidingen: vrijdag 8 februari 2019, om 15u;
 • Lerarenopleiding: vrijdag 8 februari 2019, om 15u;
 • Voor opleidingsonderdelen gevolgd via creditcontract: vrijdag 8 februari 2019, om 15u.

Tweedesemesterexamenperiode

 • Bacheloropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma: dinsdag 2 juli 2019, om 15u;
 • Masteropleidingen en permanente vormingen: woensdag 3 juli 2019, om 15u;
 • Lerarenopleiding: vrijdag 5 juli 2019, om 15u;
 • Voor opleidingsonderdelen gevolgd via creditcontract: woensdag 3 juli 2019, om 15u.

Tweedekansexamenperiode

 • Bacheloropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma: donderdag 12 september 2019, om 15u;
 • Masteropleidingen en permanente vormingen: donderdag 12 september 2019, om 15u;
 • Lerarenopleiding: vrijdag 13 september 2019, om 15u;
 • Voor opleidingsonderdelen gevolgd via creditcontract: vrijdag 13 september 2019, om 15u.

Hoe ontvang ik mijn diploma of creditbewijs?

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
fdo.PP@UGent.be, tel. 09 264 6266

Gerelateerde inhoud