Bekendmaking van examenresultaten

Puntenlijsten

 • Na elk deel van de examenperiode worden de resultaten van de afgelegde examens aan de studenten meegedeeld via OASIS. Daar kan de student, vanaf een welbepaald tijdstip, zelf de puntenlijst downloaden en afdrukken. Klik daarvoor in OASIS op Curriculum.

Data voor het vrijgeven van de resultaten

Eerstesemesterexamenperiode

 • Bacheloropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma: vrijdag 10 februari 2017, om 15u;
 • Masteropleidingen: vrijdag 10 februari 2017, om 15u;
 • Lerarenopleiding: vrijdag 10 februari 2017, om 15u;
 • Voor opleidingsonderdelen gevolgd via creditcontract: vrijdag 10 februari 2017, om 15u.

Tweedesemesterexamenperiode

 • Bacheloropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma: woensdag 5 juli 2017, om 15u;
 • Masteropleidingen: donderdag 6 juli 2017, om 15u;
 • Lerarenopleiding: vrijdag 7 juli 2017, om 15u;
 • Voor opleidingsonderdelen gevolgd via creditcontract: vrijdag 7 juli 2017, om 15u.

Tweedekansexamenperiode

 • Bacheloropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma: donderdag 14 september 2017, om 15u;
 • Masteropleidingen: donderdag 14 september 2017, om 15u;
 • Lerarenopleiding: vrijdag 15 september 2017, om 15u;
 • Voor opleidingsonderdelen gevolgd via creditcontract: vrijdag 15 september 2017, om 15u.

Promotieplechtigheid

Studenten die het diploma van master behalen, kunnen deelnemen aan de promotieplechtigheid.

 • Op maandag 18 september 2017 om 19 uur, voor de masters pedagogische wetenschappen en de masters sociaal werk;
 • Op dinsdag 19 september 2017 om 19 uur, voor de masters psychologie.

Studenten die het diploma van leraar behalen, kunnen deelnemen aan de promotieplechtigheid voor de specifieke lerarenopleiding op maandag 25 september 2017 om 20 uur.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
fdo.PP@UGent.be, tel. 09 264 6266

Gerelateerde inhoud