Bekendmaking van examenresultaten

Puntenlijsten

 • Na elk deel van de examenperiode worden de resultaten van de afgelegde examens aan de studenten meegedeeld via OASIS. Daar kan de student, vanaf een welbepaald tijdstip, zelf de puntenlijst downloaden en afdrukken. Klik daarvoor in OASIS op Curriculum.

Data voor het vrijgeven van de resultaten

Eerstesemesterexamenperiode

 • Bacheloropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma: vrijdag 9 februari 2018, om 15u;
 • Masteropleidingen: vrijdag 9 februari 2018, om 15u;
 • Lerarenopleiding: vrijdag 9 februari 2018, om 15u;
 • Voor opleidingsonderdelen gevolgd via creditcontract: vrijdag 9 februari 2018, om 15u.

Tweedesemesterexamenperiode

 • Bacheloropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma: maandag 2 juli 2018, om 15u;
 • Masteropleidingen: woensdag 4 juli 2018, om 15u;
 • Lerarenopleiding: vrijdag 6 juli 2018, om 15u;
 • Voor opleidingsonderdelen gevolgd via creditcontract: vrijdag 6 juli 2017, om 15u.

Tweedekansexamenperiode

 • Bacheloropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma: donderdag 13 september 2018, om 15u;
 • Masteropleidingen: donderdag 13 september 2018, om 15u;
 • Lerarenopleiding: vrijdag 14 september 2018, om 15u;
 • Voor opleidingsonderdelen gevolgd via creditcontract: vrijdag 14 september 2018, om 15u.

Hoe ontvang ik mijn diploma of creditbewijs?

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning
fdo.PP@UGent.be, tel. 09 264 6266

Gerelateerde inhoud