FDO missie

Missie

In nauw overleg met alle betrokkenen, maakt ons FDO-team kwaliteitsvol onderwijs mogelijk binnen de faculteit. Als aanspreekpunt voor iedereen die in contact komt met de faculteit, streven we naar een optimale dienstverlening. Dit is onze bijdrage aan het onderwijs van vandaag en morgen.

Om het onderwijsbeleid aan onze faculteit te versterken

  • nemen we proactief initiatieven om de kwaliteit te verhogen
  • bieden we administratieve en inhoudelijke ondersteuning op maat aan alle toekomstige en huidige studenten en afgestudeerden, bij hun creatieve kennisontwikkeling en het bereiken van hun leerdoelen
  • bieden we ondersteuning aan alle lesgevers en
  • begeleiden we opleidingen in hun kwaliteitszorg en curriculumontwikkeling.

Samen bouwen we iedere dag aan dit fundament, want FDO is jouw maat voor kwaliteitsvol onderwijs.

Gerelateerde inhoud