Ondersteuning I@Home

Als u een specifieke ondersteuningsvraag heeft betreffende het uitbouwen van een internationale/interculturele dimensie binnen uw onderwijspraktijk, kunt u rekenen op ondersteuning van medelesgevers enerzijds en the International Office anderzijds.

Exhange platform I@Home

De faculteit voorziet een Microsoft Teams omgeving speciaal gericht op Internationalisation at home. Hier kunt u concrete ervaringen delen met collega's of gerichte vragen stellen aan collega-lesgevers en de FCI-medewerkers van de verschillende faculteiten. Dit interactief platform dient als verzamelplaats voor veel gestelde vragen en good practices over de faculteiten heen.

Facultair aanspreekpunt I@Home

Heeft u een concrete ondersteuningsvraag en vindt u geen antwoord via de andere kanalen? The International Office is steeds beschikbaar om in de mate van het mogelijke zowel pedagogische als technische ondersteuning te bieden bij het uitdenken en organiseren van uw I@Home initiatief.