Internationalisation@home

Wat is Internationalisation@Home?

 -Click here for the English version-

Internationalisation@Home is een overkoepelende term voor "het doelgericht integreren van internationale en interculturele dimensies in het formele en informele curriculum van alle studenten" (Beelen & Jones, 2015). Het betreft een breed scala aan initiatieven die beogen dat elke student en medewerker - ook wie niet deelneemt aan een uitwisselingsprogramma - de mogelijkheid krijgt om zijn/haar internationale/interculturele competenties optimaal te ontwikkelen. Dergelijke initiatieven kunnen variëren in vorm en duur, gaande van het organiseren van periodieke lezingen door internationale gastsprekers tot kortdurende virtual exchange projecten met internationale insteek. 

Universiteit Gent vermeldt in haar Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering (2019-2023) de cruciale rol van Internationalisation@Home voor het versterken van het imago van internationalisering als driver voor innovatie, inclusie en sociaal engagement. Onze faculteit zet daarom maximaal in op verschillende fronten:

  • Het uitrollen van innovatieve projecten ter bevordering van internationale/interculturele competentieontwikkeling voor studenten én medewerkers
  • Het sterker integreren van de integratie van inkomende studenten door onze facultaire buddy-werking
  • Het ondersteunen van lesgevers in het integreren van I@Home door technische/didactische support aan te bieden vanuit the International Office
  • Het transparant maken van de applicatieprocedure voor lesgevers om I@Home te integreren in hun eigen opleidingsonderdeel

 

Op deze pagina vind je meer informatie rond Internationalisation@Home aan onze faculteit, zowel voor studenten als voor medewerkers.

 

I@Home voor studenten

I@Home voor medewerkers

 

Contact

Balie internationalisering
Marisa Montero Perez
internationalisering.PP@UGent.be, tel. 09 264 9133

De balie internationalisering heeft beperkte openingsuren!