Internationalisation@home

Sinds 2015 is een nieuw beleid geïmplementeerd om Internationalisation@Home te bevorderen. Een kernpunt is dat daarbij de financiering rechtstreeks beheerd kan worden door de faculteiten en de faculteiten daarbij een eigen beleid ontwikkelen. Dit beleid ent zich op eigen keuzes, voorkeuren, prioriteiten. Startpunt is de concrete vragen van lesgevers die voor de eigen opleidingen gebruik willen maken van deze middelen.

Het doel van I@H is om studenten ook in Gent een zinvolle buitenlandse ervaring te geven. Daarbij wordt gezocht naar structurele en recurrente aanpakken die verder gaan dan een ad hoc bezoek van een buitenlandse student, een lezing gekoppeld aan een conferentiebezoek, ... Cursussen die structureel werken op basis van I@H, krijgen in de toekomst in de ECTS fiche een I@H label.

Internationalisation@Home is in alle faculteiten volop in ontwikkeling. Er bestaat nog niet echt een uitgekristalliseerde praktijk. Hiervoor zijn centrale initiatieven in voorbereiding. Elke faculteit kan eigen accenten leggen. In onze faculteit is het aantal initiatieven nog aan het groeien. Om het gebruik van de middelen te bevorderen en een variatie aan de opzet van acties te bevorderen, geven we alvast een aantal voorbeelden van Internationalisation@Home.

  • Het opzetten van workshops/lezingen sessies wanneer een prominent figuur uit het vakgebied wordt gelauwerd (eredoctoraat, award, Francqui leerstoel), een mijlpaal-publicatie heeft uitgebracht, recent is overleden, ...
  • Internationale studenten die dit semester in de opleiding aanwezig zijn, een eigen inbreng laten verzorgen voor een opleidingsonderdeel vanuit hun eigen internationaal perspectief en expertise (the international classroom).
  • Het opzetten van een lezingencyclus bij een bepaald opleidingsonderdeel door een internationaal team onderzoekers. Men kan de onkosten voor één of meerdere gastsprekers bundelen (International Teaching). Men suggereert om hierbij de internationale gast ook op een innovatieve manier te laten les geven waardoor een additionele dimensie wordt toegevoegd aan deze internationale ervaring.
  • Vlaamse en internationale studenten worden aan elkaar gekoppeld in functie van onderwijstaken, mentoring, ...(international peer mentoring).
  • E-twinning. Lokale studenten worden via bv. video-conferencing tools gekoppeld aan studenten in een buitenlandse instelling in functie van een workshop, taak, opdracht, casusbespreking, onderzoek, ...
  • De voorgaande initiatieven kunnen ook interfacultair opgezet worden om zo middelen te combineren en de impact te vergroten.

Elk idee dat lesgevers concipiëren en willen implementeren kan extra kosten met zich mee brengen. Het facultair I@H budget dient voor het opvangen van deze extra kosten.

Hoe aanvragen? Stuur je idee (doel, aanpak, tijdsplan en inschatting extra kosten) in een mail door naar Internationalisation@Home. Eerstvolgende deadline 2015-2016: 31 januari 2016.

Geplande activiteiten I@home

Nilearn: Machine Learning for Neuroimaging in Phyton (by Dr. Danilo Bzdok - Department of Psychiatry, RWTH Univeristy Aachen

Introductory Hands-on workshop on Monday June 6th and Tuesday June 7th (PC room 1 - Henri Dunantlaan 1)

Registration:

Contact

Balie internationalisering
Marisa Montero Perez
internationalisering.PP@UGent.be, tel. 09 264 9133

De balie internationalisering heeft beperkte openingsuren!