Keuzevakken opnemen

Hoe neem ik een keuzevak op?

  • Een keuzevak opnemen doe je via OASIS, je hebt daarvoor de code van het opleidingsonderdeel in kwestie nodig.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de student om keuzevakken tijdig aan te vragen.
  • De eindcompetenties van een gekozen keuzevak mogen niet overlappen met die van verplichte opleidingsonderdelen in het betrokken opleidingsprogramma. Dit wordt gecontroleerd door de curriculumbeheerder.

Deadlines voor het opnemen van keuzevakken?

Psychologie, Pedagogische Wetenschappen of Sociaal Werk

  • Een keuzevak uit het 1e semester opnemen of wijzigen, moet voor 15 november.
  • Een keuzevak uit het 2e semester of een jaarvak als keuzevak opnemen of wijzigen, moet voor 1 maart.

Educatieve master

  • Keuzevakken opnemen of wijzigen, moet voor 1 maart met dien verstande dat keuzevakken uit het 1e semester maar kunnen weggelaten of toegevoegd worden zolang het eerstesemesterexamen van het vak in kwestie niet verstreken is.

Universiteitsbrede keuzevakken?

Elke student kan een keuzevak invullen door één van de universiteitsbrede keuzevakken op voorwaarde dat er in het studieprogramma een open keuzemodule bestaat. Er is geen mogelijkheid om een vak uit een vaste keuzelijst te vervangen door een universiteitsbreed keuzevak. 

Welke Stage en deontologie moet je kiezen?

Studenten die een masterprogramma klinische psychologie volgen, moeten daar voor één van drie mogelijke stages kiezen. In OASIS blijkt niet duidelijk welke code bij welke stage hoort. Hieronder de drie mogelijkheden.

  • H002147: Stage en deontologie bij de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (verantwoordelijke Stijn Vanheule)
  • H002148: Stage en deontologie bij de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie (verantwoordelijke Caroline Braet)
  • H002149: Stage en deontologie bij de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (verantwoordelijke Rudi De Raedt)

Informele lijst van potentiële keuzevakken voor de master Psychologie

De faculteitsraad keurde op 21 maart 2012 goed om een informele lijst van potentiële keuzevakken in de masteropleiding psychologie te publiceren. Het betreft een aantal opleidingsonderdelen die als keuzeopleidingsonderdeel kunnen opgenomen worden, uiteraard voor zover zij niet eerder door de student gevolgd zijn of niet tot de nog af te leggen verplichte opleidingsonderdelen van de opleiding behoren.

Contact

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact op met ons.

Gerelateerde inhoud