Lesopnames

Over lesopnames

De Universiteit Gent biedt de mogelijkheid om hoorcolleges, lezingen, seminaries e.d. op te nemen waarbij de videobeelden van de lesgever, de eventueel geprojecteerde beelden en de audio samen gecapteerd worden. Aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen zijn alle grote auditoria voor dergelijke opnames uitgerust. Voor lessen die buiten de hiervoor uitgeruste auditoria gegeven worden, is er de mogelijkheid om mp3 opnames te maken en beschikbaar te stellen.

Bij het begin van elk semester wordt in overleg met de lesgevers bepaald welke lessen kunnen opgenomen worden.

Alle lesopnames worden via de Ufora-pagina van het betreffende vak aangeboden.

Problemen met lesopnames?

Gerelateerde inhoud