Onderwerp masterproef opleiding psychologie

De keuze van het masterproefonderwerp in de opleiding psychologie verloopt via twee verschillende trajecten: voorstellen van een door de student vrij gekozen onderwerp of random toewijzing van een door de promotoren aangeboden onderwerpen.

1. Indienen van een plan van aanpak voor het maken van een masterproef rond een door de student zelf gekozen onderwerp.

Het indienen van een plan van aanpak verloopt via de Uforasite HX00029 – Onderwerpen masterproeven psychologie. Studenten die “Masterproef I” (H000079) of “Onderzoeksseminarie” (H002139) op hun curriculum hebben, zijn automatisch voor deze infosite ingeschreven.

Studenten die dit vak (nog) niet op hun curriculum staan hebben, zullen in Ufora deze site zelf moeten toevoegen

  • Ga naar "Ufora”, klik in het keuzemenu rechts op “inschrijven in cursus”.
  • Zo kom je op de pagina “Ontdekken” waar je in het zoekvenster de cursuscode “HX00029” intikt.
  • Klik op de cursus om deze te selecteren.

Op die site vind je ook een handleiding en een overzicht met promotoren bij wie je een plan van aanpak kan indienen.

De deadline voor het indienen van een plan van aanpak is maandag 28 september 2020. De beoordeling door de promotoren gebeurt in de week die volgt.

Uiterlijk op 2 oktober 2020 weet de student of het plan van aanpak al dan niet aanvaard is. Indien niet, dan moet de student deelnemen aan de random toewijzing (zie hieronder).

2. Random toewijzing van masterproefonderwerpen aangeboden door de verschillende promotoren.

Deze toewijzing verloopt via dezelfde Ufora-site HX00029 – Onderwerpen masterproeven psychologie.

Vanaf 5 oktober 2020 zal op die site een document staan met daarin alle aangeboden masterproefonderwerpen. Indien de situatie het toelaat, zullen verschillende vakgroepen infosessies organiseren omtrent de aangeboden onderwerpen.

Vanaf maandag 12 tot en met woensdag 14 oktober 2020 kan je via de site 5 keuzes doorgeven, in een hiërarchische volgorde.

Op 15 oktober 2020 wordt de eerste random toewijzing uitgevoerd. De tool houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de hiërarchie van de door de student doorgegeven voorkeuren.

De studenten die geen onderwerp toegewezen kregen in de 1e ronde, moeten deelnemen aan de 2e ronde, en desnoods ook aan een 3e ronde. Het overzicht van de concrete data staat hieronder samengevat: 

Tijdstip

actie

5 oktober

publicatie van de lijst met onderwerpen

12 tot 14 oktober

1e keuzeronde: de studenten geven hun 5 keuzes op

15 oktober

random toewijzing en publicatie van de lijst met de overblijvende onderwerpen

19 en 20 oktober

2e keuzeronde: de studenten geven hun 5 keuzes op

21 oktober

random toewijzing en publicatie van de lijst met de overblijvende onderwerpen

22 en 23 oktober

3e keuzeronde: de studenten geven hun 5 keuzes op

23 oktober

random toewijzing