Werken en studeren combineren aan de FPPW

Spreek je graag met een studie- of trajectbegeleider over jouw studiekeuze? Dit kan tijdens de digitale vragenuurtjes voor werkstudenten!
Van mei t.e.m. september organiseren we om de 2 à 3 weken een digitaal vragenuurtje waar je jouw vragen kan voorleggen. Schrijf je nu in!
De vragenuurtjes gaan online door via MS Teams. Na inschrijving ontvang je een mailtje met de link om deel te nemen.

Werken combineren met een universitaire opleiding is niet altijd gemakkelijk. Een werkstudent wordt nog meer dan andere studenten verondersteld efficiënt te plannen en optimaal gebruik te maken van bijvoorbeeld het elektronisch leerplatform van de Universiteit Gent. 

Toch zijn er heel wat maatregelen en voorzieningen die het combineren van werken en studeren ondersteunen. 

Aanbod voor werkstudenten

We geven jou graag een beeld van de mogelijkheden voor werkstudenten aan onze faculteit.
Bekijk het filmpje of download de presentatie.

In een notendop...

Afstands- of avondonderwijs aan de FPPW?

Aan de Faculteit Psychologie & Pedagogische wetenschappen (FPPW) worden geen opleidingen via afstands- of avondonderwijs aangeboden.

Bepaalde vakken kan je vanop afstand volgen via video-opnames van de lessen en zelfstudie, andere vakken werken met oefeningen, werkcolleges, practica of groepswerken met verplichte aanwezigheid.
Dit kan je nakijken in de studiefiche van elk vak in de online studiekiezer.
 

Werkstudentenstatuut? Faciliteiten?

Aan de UGent kan je een werkstudentenstatuut aanvragen wanneer je minimum halftijds aan de slag bent of minimum 80 uur per maand werkt.
Een aanvraag verloopt via Oasis en moet elk academiejaar opnieuw worden ingediend.

Dit statuut laat toe om aanvullende faciliteiten aan te vragen, in samenspraak met de lesgever:

 • verplaatsen van een examen of examenfeedback naar een ander moment indien je op het werk aanwezig moet zijn op het voorziene moment
 • toekennen van individuele taak i.p.v. een groepstaak als werkvorm bij practica
   

Opleiding afleggen als werkstudent? Traject op maat!

Als werkstudent is het belangrijk om extra stil te staan bij de samenstelling van jouw curriculum:

 • Er is geen minimaal aantal op te nemen vakken en geen maximum termijn waarbinnen de opleiding moet worden afgewerkt.
 • Je kan de opleiding op eigen tempo afwerken: je kiest elk jaar hoeveel en welke vakken je opneemt.
 • Neem niet te veel hooi op jouw vork: werkstudenten nemen gemiddeld 15 studiepunten per semester op.
 • Kijk les- en examenroosters goed na en kies vakken die combineerbaar zijn met jouw werk- en privéleven.
 • Lesopnames kunnen een oplossing zijn als je voor bepaalde vakken niet aanwezig kan zijn.
 • Als werkstudent mag je vooraf jouw groepskeuze voor practica en werkcolleges doorgeven aan de lesgever. Zo ben je zeker dat je plaats hebt in de groep die het best in jouw rooster past.
   

Stage als werkstudent?

Denk vooraf na over de stage. Voor heel wat werkstudenten is de stage moeilijk te combineren met een job. Stage lopen op je eigen werkplek kan immers nooit.

De meeste werkstudenten nemen een vorm van loopbaanonderbreking om de stage te volbrengen, of zoeken een stageplaats waar de stage deeltijds gespreid kan worden over een langere periode.

Binnen de educatieve master kan je onder bepaalde voorwaarden stage lopen op jouw eigen school, als LIO (Leraar-in-opleiding).
 

Infobrochure 

Werkstudentenbrochure 

Deze infobrochure geeft een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden en voorzieningen voor werkstudenten

Klik op de afbeelding om de brochure te downloaden.

De voorzieningen zijn geordend in 3 delen:

1. Voorzieningen vanuit de UGent waarbij het werkstudentenstatuut centraal staat

2. Voorzieningen aan de FPPW zoals de mogelijke faciliteiten, Facebookgroep voor werkstudenten, Facebookgroep specifiek voor werkstudenten educatieve master, flexibele trajecten ...

3. Voorzieningen vanuit de overheid zoals Vlaams opleidingsverlof, opleidingscheques, loopbaanonderbreking ... 

 

 

 

 

Contact

Heb je nog een vraag?

Neem contact op met je opleiding.