Werken en studeren

Kom naar onze ontmoetingsavond voor werkstudenten op donderdag 10 oktober van 18u-20u. Inschrijven kan via deze link.

Werken combineren met een universitaire opleiding is niet altijd gemakkelijk.

Een werkstudent wordt nog meer dan andere studenten verondersteld efficiënt te plannen en optimaal gebruik te maken van bijvoorbeeld het elektronisch leerplatform van de Universiteit Gent.
Toch zijn er heel wat maatregelen en voorzieningen die het combineren van werken en studeren kunnen ondersteunen.

Update 18/04/2019: Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Vanaf 1 september 2019 wordt betaald educatief verlof (BEV) hervormd naar Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Lees alles hierover hier na!

Vlaams opleidingsverlof is voor bepaalde opleidingen mogelijk voor werkstudenten die tewerkgesteld zijn in de privésector (of contractueel bij autonome overheidsbedrijven). De werkgever wordt hiervoor vergoed door de overheid.

Werkstudenten die tewerkgesteld zijn bij de overheid kunnen geen beroep doen op VOV.
Concreet zijn dit werkstudenten die tewerkgesteld zijn door de staat (statutair of contractueel), gemeenschappen, gewesten, provincies, gemeenten, OCMW ’s, agglomeraties en federaties van gemeenten, openbare instellingen die eronder ressorteren en instellingen van openbaar nut.
Werkstudenten die behoren tot het onderwijzend personeel kunnen evenmin beroep doen op VOV, maar het administratief, technisch en werkliedenpersoneel werkzaam in de onderwijssector maar behorend tot de privésector dan weer wel, op voorwaarde dat je met eigen middelen van de instellingen wordt betaald.

Ook de opleiding die je wil volgen, moet aan bepaalde criteria voldoen om in aanmerking te komen voor VOV.
Vanaf mei 2019 worden opleidingen gescreend op basis van de regelgeving van Vlaams opleidingsverlof. Voorlopig hebben we er geen zicht op of onze opleidingen al dan niet in aanmerking komen.

Contact

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op.