Testotheek

Testcatalogus

Er zijn ook nog 2 Nederlandstalige betalende testcatalogi:

Ontleenreglement

Ontlenen

De mogelijkheid tot ontlenen is exclusief voorbehouden aan AP-leden en wetenschappelijke projectmedewerkers, verbonden aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Ook studenten van bovengenoemde faculteit, welke ingeschreven zijn in de tweede of derde cyclus van de opleiding kunnen testen ontlenen.
Een aantal testen vallen buiten bovenstaande bepaling en zijn niet te ontlenen (zie lijst aan de balie van de Testotheek)

Consulteren

De mensen die het recht hebben om testen te ontlenen, kunnen testen consulteren. Hiernaast kunnen afgestudeerde psychologen en pedagogen, mits voorlegging van diploma, de testen ter plaatse komen inkijken. Geen andere personen kunnen van deze faciliteit gebruik maken.

Leenvoorwaarden

Studenten moeten eerst altijd een goedkeuring vragen aan iemand van het ZAP, het AAP of het wetenschappelijk personeel via het ontleenformulier (zowel voor testmateriaal als dictafoons). Het goedkeuringsproces verloopt automatisch via email. Projectmedewerkers, assistenten en leden van het ZAP die zelf ontlenen, dienen ook een dergelijk formulier in te vullen maar dienen het goedkeuringsproces niet te doorlopen.

  • De ontlener betaalt de waarde van het verbruikte materiaal.
  • Bij verlies van het ontleende materiaal zal een bedrag equivalent aan de aankoopprijs van het materiaal betaald worden.
  • Het ontleende materiaal dient op tijd, compleet en in goede staat ingeleverd te worden.
  • Testmateriaal zal niet aan derden doorgeleend worden.
  • Testmateriaal zal niet gekopieerd worden.

Reservaties

U kan testmateriaal dat uitgeleend is reserveren. Wanneer het materiaal dan terugkeert wordt het 1 week bijgehouden. Indien het materiaal niet binnen die week wordt opgehaald wordt het opnieuw vrijgegeven.