Alumniwerking

Afgestudeerden zijn geen formeel lid van commissies of raden van de faculteiten of de UGent. Wel zijn aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen twee actieve alumniverenigingen verbonden en wordt er op niveau van de universiteit geïnvesteerd in een structuur voor werving van en werking voor alumni. De opleidingscommissies en de kwaliteitscel onderwijs onderhoudt, via de respectieve alumniverenigingen, nauwe contacten met afgestudeerden.

Contact

Kris Erauw
Alumniwerking Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen