Commissie internationalisering

Deze commissie staat in voor het opzetten van een facultair beleid rond internationalisering in overleg met de verschilende opleidingen. Ze stimuleert daarnaast inkomende en uitgaande mobiliteit van studenten en personeelsleden, initieert en evalueert bilaterale akkoorden met partneruniversiteiten, en neemt initiatieven rond internationalisation@home.