Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs fungeert als overlegplatform waar de onderwijsaanbieders en onderwijsgebruikers op facultair niveau verenigd zijn. Het is een forum waar opleidingscommissies (voorzitters en/of leden, en studenten) samengebracht worden om samen met onderwijsondersteuners het facultair onderwijsbeleid mee vorm te geven. De CKO behandelt alle opleidings-overstijgende onderwijsthema’s en is verantwoordelijk voor opmaak en uitvoering van het facultaire onderwijsbeleid. De CKO is verantwoordelijk voor de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs en stuurt alle facultaire kwaliteitszorginitiatieven aan. De CKO maakt daarbij gebruik van de Facultaire Teamsite en de Facultaire Monitor. (cfr. OER, art. 82)