Commissie nevenactiviteiten

Deze commissie onderzoekt de individuele aanvragen van AP-leden voor het uitoefenen van nevenactiviteiten en formuleert er advies aan de faculteitsraad over.