Curriculumcommissie

De curriculumcommissie heeft de bevoegdheid om namens de Faculteit te beslissen over de curricula van de studenten. Zij houdt daarbij rekening met de studievoortgangsregulerende maatregelen die zijn opgesteld door de Vlaamse overheid, de Universiteit Gent en de faculteit, alsook met de volgtijdelijkheidsregels opgesteld door de opleidingen.

Voor studenten met een geïndividualiseerd traject zal de commissie de GIT-regels opstellen, overgangsmaatregelen opstellen bij programmawijzigingen, geïndividualiseerde trajecten toekennen en toelatingen geven voor het volgen van een externe GIT.

Verder beslist de commissie over het toekennen van vrijstellingen op basis van eerder behaalde credits, het goedkeuren van keuzemodules en keuzeopleidingsonderdelen, het toekennen van vervangende opleidingsonderdelen wanneer een student niet slaagt in een buitenlandse uitwisseling en de vervroegde inschrijvingsdeadline voor vakken met permanente evaluatie (op aanvraag van de verantwoordelijk lesgever).