Facultair bestuur

Het Facultair bestuur vormt zowat het 'dagelijks bestuur' van de faculteit. 

Het Facultair bestuur heeft minstens uit de decaan, de academisch secretaris en de onderwijsdirecteur als stemgerechtigde leden. Samen kunnen deze nog tot twee extra stemgerechtigde leden voorstellen die door de Faculteitsraad voor een hernieuwbare termijn van vier jaar kunnen verkozen worden. De verkiezing van bijkomende deze leden heeft plaats ten laatste in de maand september van het eerste jaar van het mandaat van de rector, bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden van de raad van de faculteit. Hun mandaat vangt aan op 1 oktober van het tweede jaar van het mandaat van de rector. Elk facultair bestuur dient genderevenwichtig (volgens de norm 1:2) samengesteld te zijn.

  • Samenstelling
  • Verslagen van het Facultair bestuur worden via de voorbereiding van de Faculteitsraad gecommuniceerd.