HR commissies

In het kader van het ZAP-loopbaan- en bevorderingsmodel (in voege sinds 1 oktober 2018) wordt voor elk ZAP-lid een HR-commissie samengesteld. Een dergelijke commissie neemt een dubbele rol op: ze heeft een ondersteunende feedback functie enerzijds en een adviserende rol inzake evaluatie en bevordering anderzijds. Elke HR commissie organiseert feedback- en evaluatiemomenten afhankelijk van waar een ZAP-lid zich in het loopbaanmodel bevindt. ZAP-leden kunnen altijd beroep doen op hun HR-commissie als men tussendoor behoefte heeft aan feedback, ondersteuning of coaching.

Bij de samenstelling van elke HR-commissie wordt rekening gehouden met het ZAP-reglement en de basisprincipes die op de faculteitsraad van 13 februari 2019 werden goedgekeurd. Naast de facultaire vertegenwoordigers (decaan, vakgroepvoorzitter) zetelen een peer-ZAP-lid en een HR-expert van de afdeling Personeelsbeleid van DPO.