Opleidingscommissie Eduma

Een opleidingscommissie formuleert adviezen aan de faculteitsraad i.v.m. (wijzigingen in) het programma van de volgende opleidingen waarvoor ze bevoegd is. Ze is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van deze opleidingen, monitort en stuurt de operationalisering van het programma, behandelt structurele problemen en uitdagingen, en formuleert adviezen en reglementen over (de implementatie van) vakgroepoverschrijdende, onderwijsgerelateerde materie (stages, Masterproef, etc.).