Studentenvertegenwoordiging

Psychologische en Pedagogische StudentenRaad (PPSR)

Inspraak van studenten

Aan de Universiteit Gent is er een uitgebreide inspraakmogelijkheid voor studenten. In de meeste raden en commissies is er voor hen een zitje voorzien.

Een mondige en georganiseerde studentenvertegenwoordiging heeft in het verleden al meermaals zijn nut bewezen. Op vraag van studenten werden de openingsuren van de bibliotheek uitgebreid, studenten kunnen hun stem laten horen bij de voorbereiding van programmahervormingen enzovoort.

De Psychologische en Pedagogische StudentenRaad (PPSR) bundelt de krachten van de verschillende studentenvertegenwoordigers aan de FPPW. De raad onderhoudt ook de democratische binding met de basis. Binnen de grote groep van de facultaire studentenraden is de PPSR erkend door de overkoepelende Gentse Studentenraad (GSR).

Contact

PPSR
ppsr@UGent.be

    Gerelateerde inhoud