Vakgroepen

De vakgroep is de kleinste bestuurlijke eenheid die binnen een bepaald vakgebied of voor een samenhangend geheel van vakgebieden instaat voor het academisch onderzoek, het onderwijs en de wetenschappelijke dienstverlening. Een vakgroep bestaat in de eerste plaats uit zelfstandig academisch personeel (ZAP), assisterend academisch personeel (AAP), en administratief en technisch personeel (ATP). Daarnaast maken ook het wetenschappelijke en technisch personeel verbonden aan onderzoeksprojecten deel uit van de vakgroep. De vakgroepvoorzitter is een verkozen voorzitter, met een mandaat van vier jaar. Studenten participeren op uitnodiging. Studenten kunnen agendapunten op de agenda van de vakgroep plaatsen. Op deze manier wordt vermeden dat beperkte problemen uitvergroot worden op opleidingsniveau.

De vakgroepen brengen advies uit over de verantwoordelijke lesgevers voor de opleidingsonderdelen waarvoor zij aangesproken worden, over de voorstellen van vacatures in de vakgroep, en naar aanleiding van vragen die door de opleidingscommissie, de faculteitsraad of het universiteitsbestuur gesteld worden.

De FPPW telt 9 vakgroepen.

Gerelateerde inhoud