Cultuur & Educatie

Expertise

De onderzoeksgroep Cultuur & Educatie (C&E) is onderdeel van de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent.
Het onderzoek en onderwijs van C&E is gericht op de ontwikkeling van een hedendaagse cultuurpedagogiek. 

 •  Op welke manier wordt het begrip cultuur ingezet in het maatschappelijk en academisch debat?
 •  Welke pedagogie kan er ontwikkeld worden om dit kritisch te bevragen en andere praktijken van kennisvorming mogelijk te maken?
 •  Wat is de plaats van retoriek in het curriculum?
 •  Wat is de veranderende rol van culturele en educatieve instituties als bemiddelaars van kunst en cultuur?
 •  Hoe verloopt kennisproductie en - deling in een toegenomen algoritmische cultuur?
 •  Wat is de wisselwerking tussen cultuurbeleid en praktijk?

Conceptueel en methodologisch benadert C&E deze vragen aan de hand van interdisciplinaire kaders die vormgegeven worden vanuit (nieuwe) retoriek, cultuurstudies, geletterdheidsstudies,  kritische pedagogie en antropologie. Daarbij wordt bovendien sterk ingezet op het inbedden van artistieke praktijken in onderwijs en als vorm van onderzoek.

 

C&E organiseert rond deze thema’s regelmatig (inter)nationale conferenties, uitwisselingen en workshops. In een reeks themanummers en bundels wordt deze onderzoekslijn verder uitgediept. Bijvoorbeeld:

Doctoraatstrajecten

 • Johanna Couvée - A rhetorical study of mediatized debates on mental health: towards a critical mental health literacy (promotor: Kris Rutten).
 • Amanda AdamRhetorical analysis as a framework for aesthetic literacy in (art) education (promotor: Kris Rutten).
 • Amber De ClerckUnpacking cultural logics in educational contexts. A rhetorical approach (promotor: Kris Rutten).
 • Ruini Huang – A qualitative study into the functions of art education in China (promotor: Kris Rutten). 
 • Hari Prasad Sacré – Reading Illiteracy. A pedagogical study about the functions of cultural (il)literacy in Flanders. (promotor: Kris Rutten, co-promotor: Sruti Bala, Universiteit van Amsterdam). [verdedigd juli 2023]
 • Laura Van Beveren - Critical reflection in the social and behavioural sciences: a rhetorical approach (promotor: Kris Rutten, co-promotoren: Griet Roets en Ann Buysse). [verdedigd september 2020]
 • Arjang Omrani - Situated knowledge. An educational exploration of “shared anthropology” as a theoretical and methodological framework (promotor: Kris Rutten).
 • Ishaya AnthonyPublic Pedagogy and the Socio-Political Economy of Religious Media: A qualitative study of the Advent Cable Network Nigeria (ACNN) (Joint PhD with the University of the Western Cape, South-Africa; UGent promotor: Kris Rutten, UWC-promotor: Lee-Shae Scharnick-Udemans).
 • Luz Santa María Muxica - A qualitative study into the literary socialisation practices of adolescents (Joint PhD with the Universidad Autónoma de Barcelona, Spain; UGent promotor: Kris Rutten, UAB-promotor Cristina Aliagas Marín).
 • Simon AllemeerschEen interpretatief onderzoek naar de probleemconstructies van armoede en sociale ongelijkheid in een stedelijke context. Artistieke praktijk en social werk in de Rabot torens in Gent (promotor: Griet Roets, co-promotor: Kris Rutten).
 • Anneli Bowie (University of Pretoria, SA) - Re/framing design trends: a Burkean meta-rhetorical approach (promotor: Duncan Reyburn, University of Pretoria, co-promotor: Kris Rutten) [verdedigd Juli 2018]
 • Desiree Nanuses - Politics of my skin - An explorative study into decolonial curatorial practices, a case study at the National Art Gallery of Namibia (NAGN) (promotor: Johan Thom, University of Pretoria, co-promotor: Kris Rutten)

Onderzoeksprojecten

Het mentallyproject

Geestelijke gezondheidsproblemen bij volwassenen zijn van groot belang omdat ze zeer gangbaar zijn en een aanzienlijke impact hebben op gezondheid, maatschappelijk welzijn en economie. Psychologische behandeling – al dan niet in combinatie met medicatie – is effectief, maar is niet in staat geweest om de schijnbare mismatch van de geestelijke gezondheidszorg teniet te doen. Er is onder- en suboptimale behandeling van sommige volwassenen en overbehandeling van anderen.

Het strategische doel van MentALLY is het verzamelen van de nodige empirische gegevens om de evolutie naar een Europese geestelijke gezondheidszorg te versnellen die een effectieve geestelijke gezondheidszorg biedt aan alle volwassenen die in nood zijn. Een zorgvuldig ontworpen verspreidings- en uitvoeringsstrategie vertaalt de empirische gegevens om bestaande netwerken te versterken en bestaande praktijken te verbeteren.

Conferenties & Events

Publicaties