Facultaire Commissie Gebouwen en Lokalen

Samenstelling :

de directeur: H. Reynaert

2 vertegenwoordigers per vakgroep waarvan min. 1 ZAP

  • Politieke: C. Devos en T. Schamp
  • Communicatie: H. Verstraeten en A. All
  • Sociologie: J. Lievens en L. Mertens
  • Conflict- en Ontwikkelingsstudies: B. Decordier en B. Suykens

3 studenten

  • I. Costrop
  • F. Bonte

 

2 verkozenen uit de ATP-geleding, één uit de centrale diensten, één uit de vakgroepen.

  • W. Defoort (centrale diensten)
  • C. Van Praet (vakgroepen)