FAQ

FAQ voor het vertrek

Verwachten sommige universiteiten een taalbewijs?

Je mag er van uitgaan dat de meeste universiteiten een bewijs van taalkennis (van de taal van de gastuniversiteit) verwachten. Een online test die door vele universiteiten aanvaard wordt is de TOEFL test

Je kan ook je talenkennis bijwerken door cursussen te volgen in het Universitair Talencentrum. Voor het volgen van deze cursussen kan je kortingen krijgen in de vorm van vouchers die je kan afhalen bij de AI. Om voor de vouchers in de aanmerking te komen moet je wel geregistreerd staan als uitwisselingsstudent én ingeschreven op de UGent-rol voor het nieuwe academiejaar.

Wat zijn ECTS-punten en waarom zijn deze zo belangrijk?

Het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten is een systeem dat de student centraal stelt. Het is gebaseerd op de werkbelasting voor de student om de doelstellingen van een bepaald programma te bereiken. Die doelstellingen zijn bij voorkeur gespecificeerd in termen van eindtermen en te verwerven bekwaamheden. De gemiddelde werklast voor een volledig studiejaar is 60 studiepunten, voor een semester 30 studiepunten.

Meer informatie over ECTS 

Waar kan ik meer informatie over Erasmus Belgica vinden?

Meer informatie omtrent dit specifiek programma op onderstaande websites:

Stappenplan Erasmus Belgica van AI

Kan ik een beurs krijgen?

Zie Stappenplan van AI.

Wat kost een verblijf in het buitenland?

Zie Stappenplan AI.

In de media verschijnen regelmatig artikels hierover. 

FAQ tijdens je uitwisseling

Hoe zit dat met mijn onderzoekspaper of masterproef als ik op uitwisseling ben?

Voor alle uitleg in verband met het maken van de onderzoekspaper of masterproef tijdens je verblijf in het buitenland verwijzen we naar de infosessies. Het blijft een verplicht onderdeel in Gent!

Hoe kan ik mijn Learning Agreement (LA) wijzigen?

De wijzigingen van je studieprogramma geef je in via oasis. Na inhoudelijk akkoord van de Gentse coördinator moet je het ingevuld document LA (Learning agreement during mobility) laten tekenen door gastuniversiteit en thuisuniversiteit. Opgelet: Learning Agreement before and during mobility zijn officiële documenten die kunnen worden opgevraagd door de Europese Commissie. Hou ook rekening met de deadlines beschreven in het facultair reglement voor uitgaande uitwisselingsstudenten!

Voor meer info zie formulieren en deadline uitgaande uitwisseling voor studie 

Wat zijn ECTS-punten en waarom zijn deze zo belangrijk?

Het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten is een systeem dat de student centraal stelt. Het is gebaseerd op de werkbelasting voor de student om de doelstellingen van een bepaald programma te bereiken. Die doelstellingen zijn bij voorkeur gespecificeerd in termen van eindtermen en te verwerven bekwaamheden. De gemiddelde werklast voor een volledig studiejaar is 60 studiepunten, voor een semester 30 studiepunten.

Meer informatie over ECTS 

FAQ einde verblijf

Hoe gebeurt de omrekening van mijn punten?

De omzetting van de examenpunten gebeurt tijdens een vergadering van de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI) vóór de deliberaties in juni (eerste zittijd) of september (2e zittijd) en volgens de ECTS

Wat als een herexamen heb aan de gastuniversiteit?

De uitwisselingsvakken waar je niet voor geslaagd bent, moet je inhalen op jouw bestemming. Informeer je goed hoe en wanneer de 2e zit op jouw bestemming georganiseerd wordt. We raden aan om een afspraak te maken met de professor en/of de uitwisselingscoördinator van jouw gastuniversiteit om je 2e zit te regelen, evt. kan je een vervroegde 2e zittijd aanvragen in je gastinstelling. Indien je hierbij problemen ondervindt, contacteer dan de FCI. Zorg ervoor dat de punten van de 2de zittijd ons tijdig, dus voor 5 september worden toegestuurd!

Indien je niet slaagt voor je 2e zittijd in de gastinstelling zal je volgend academiejaar een vervangvak moeten opnemen aan de UGent. FCI zal hierover beslissen na de deliberaties van 2e zittijd.

Tip: lees handleiding 6 Richtlijnen einde verblijf voor uitgaande uitwisseling voor studie op UFORA Welcome Abroad.