FAQ

FAQ voor het vertrek

Verwachten sommige universiteiten een taalbewijs?

Je mag er van uitgaan dat de meeste universiteiten een bewijs van taalkennis (van de taal van de gastuniversiteit) verwachten. Een online test die door vele universiteiten aanvaard wordt is de TOEFL test

Je kan ook je talenkennis bijwerken door cursussen te volgen in het Universitair Talencentrum. Voor het volgen van deze cursussen kan je kortingen krijgen in de vorm van vouchers die je kan afhalen bij de AI. Om voor de vouchers in de aanmerking te komen moet je wel geregistreerd staan als uitwisselingsstudent én ingeschreven op de UGent-rol voor het nieuwe academiejaar.

Wat zijn ECTS-punten en waarom zijn deze zo belangrijk?

Het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten is een systeem dat de student centraal stelt. Het is gebaseerd op de werkbelasting voor de student om de doelstellingen van een bepaald programma te bereiken. Die doelstellingen zijn bij voorkeur gespecificeerd in termen van eindtermen en te verwerven bekwaamheden. De gemiddelde werklast voor een volledig studiejaar is 60 studiepunten, voor een semester 30 studiepunten.

Meer informatie over ECTS 

Waar kan ik meer informatie over Erasmus Belgica vinden?

Meer informatie omtrent dit specifiek programma op onderstaande websites:

Stappenplan Erasmus Belgica van AI

Bestaan er nog andere manieren om bijkomende informatie te verzamelen?

Een eerste aanrader is het Erasmus Student Network (ESN). Verschillende Europese groeperingen van jongeren heten je welkom in hun Europese universiteit, gidsen je rond in de gaststad en organiseren er activiteiten. Via de website van ESN kan je nagaan of er aan jouw gastuniversiteit een ESN- vereniging verbonden is. Je kan ook de studenten van ESN Gent contacteren voor vragen en informatie!

Ten tweede kan je ook oud-uitwisselingsstudenten van onze faculteit contacteren die je met plezier willen vertellen over hun ervaringen. Vooral handig als je op zoek bent naar een kot in je gastland, tips zoekt over de opleiding of twijfelt over bepaalde vakinhouden. Misschien is er op dit moment een inkomende uitwisselingsstudent op de faculteit aanwezig die afkomstig is van de universiteit waar je volgend jaar graag op uitwisseling wilt. De administratieve coördinator kan jullie in contact brengen.

Meer over het Erasmus+ programma vind je terug op de site van De Europese Commissie.

Algemene info over studeren in het buitenland vind je terug op de site van Flanders Knowledge Area.

Uiteraard kan je alle algemene informatie nog eens nalezen op het Stappenplan van AI.

Kan ik een beurs krijgen?

Zie Stappenplan van AI.

Wat kost een verblijf in het buitenland?

Zie Stappenplan AI.

In de media verschijnen regelmatig artikels hierover. 

Alle Duitse universiteiten vragen aan alle hun studenten én ook aan de Erasmusstudenten een soort bijdrage van + 65 eur/semester (periode van 6 mnd). Je mag dit echter niet als inschrijvingsgeld beschouwen want hiervoor krijg je heelwat nl.:

  • Gratis vervoer op alle openbaar vervoer (trein, tram, bus)
  • Toegang tot alle universiteitsgebouwen : studentenresto's, biblitheek en sportfaciliteiten.
  • ook houdt deze bijdrage een universitaire verzekering in voor alle universitaire activiteiten.

Vele studenten hebben achteraf gemeld dat deze bijdrage in sommige gevallen alleen al ruimschoots de transportkosten ter plaatse compenseert.

FAQ tijdens je uitwisseling

Hoe zit dat met mijn onderzoekspaper of masterproef als ik op uitwisseling ben?

Voor alle uitleg in verband met het maken van de onderzoekspaper of masterproef tijdens je verblijf in het buitenland verwijzen we naar de infosessies. Het blijft een verplicht onderdeel in Gent!

Hoe kan ik mijn Learning Agreement (LA) wijzigen?

De wijzigingen van je studieprogramma geef je in via oasis. Na inhoudelijk akkoord van de Gentse coördinator moet je het ingevuld document LA (Learning agreement during mobility) laten tekenen door gastuniversiteit en thuisuniversiteit. Opgelet: Learning Agreement before and during mobility zijn officiële documenten die kunnen worden opgevraagd door de Europese Commissie. Hou ook rekening met de deadlines beschreven in het facultair reglement voor uitgaande uitwisselingsstudenten!

Voor meer info zie traject uitgaande uitwisselingsstudent 

Wat zijn ECTS-punten en waarom zijn deze zo belangrijk?

Het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten is een systeem dat de student centraal stelt. Het is gebaseerd op de werkbelasting voor de student om de doelstellingen van een bepaald programma te bereiken. Die doelstellingen zijn bij voorkeur gespecificeerd in termen van eindtermen en te verwerven bekwaamheden. De gemiddelde werklast voor een volledig studiejaar is 60 studiepunten, voor een semester 30 studiepunten.

Meer informatie over ECTS 

Hoe gebeurt de omrekening van mijn punten?

De omzetting van de examenpunten gebeurt tijdens een vergadering van de Facultaire Commissie Internationalisering (FCI) vóór de deliberaties in juni (eerste zittijd) of september (2e zittijd) en volgens de ECTS

Wat als een herexamen heb aan de gastuniversiteit?

De uitwisselingsvakken waar je niet voor geslaagd bent, moet je inhalen op jouw bestemming. Informeer je goed hoe en wanneer de 2e zit op jouw bestemming georganiseerd wordt. We raden aan om een afspraak te maken met de professor en/of de uitwisselingscoördinator van jouw gastuniversiteit om je 2e zit te regelen, evt. kan je een vervroegde 2e zittijd aanvragen in je gastinstelling. Indien je hierbij problemen ondervindt, contacteer dan de FCI. Zorg ervoor dat de punten van de 2de zittijd ons tijdig, dus voor 5 september worden toegestuurd!

Indien je niet slaagt voor je 2e zittijd in de gastinstelling zal je volgend academiejaar een vervangvak moeten opnemen aan de UGent. FCI zal hierover beslissen na de deliberaties van 2e zittijd.