Werkstudent criminologie

Voor wie?

 • voor studenten die minstens 80 uren per maand of minstens halftijds (50% van wat binnen betrokken arbeidssector als voltijdse tewerkstelling geldt) werken
 • voor studenten die minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefenen

Werkstudentenstatuut aanvragen

 • elk academiejaar opnieuw aan te vragen!
 • bij aanvang van academiejaar, tenzij uitzonderlijke omstandigheden
 • registratie via oasis
 • voor te leggen: recent attest van de werkgever (met vermelding werkuren) of bewijsstuk dat men minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefent

Zie ook artikel 26 van het Onderwijs- en examenreglement.

Faciliteiten

Studeren als werkstudent veronderstelt een hoge mate van zelfstandigheid en zelfdiscipline. Het statuut is m.a.w. vooral bedoeld als een hulp bij zelfstudie.

De faciliteiten voor werkstudenten criminologie zijn:

 • Vrijstelling van onderwijsactiviteiten waarbij aanwezigheid vereist is, met mogelijkheid tot een vervangende taak
 • Mogelijkheid tot deelname aan het inhaalexamen (vast moment, meestal aan het einde van de examenperiode), indien het tijdstip van het regulier examen moeilijk ligt voor de werkstudent
 • Een alternatief tijdstip voor het indienen van werkstukken: enkel de papieren versie, niet de elektronische
 • Een alternatief tijdstip voor feedback

Meer informatie over deze faciliteiten is te vinden in het facultair reglement werkstudent criminologie.

Studietraject

Werkstudenten volgen hetzelfde studietraject als reguliere studenten (zie opleidingen). Evenwel kunnen werkstudenten vaak omwille van hun vooropleiding studieduurverkorting en/of vrijstellingen krijgen.

Studenten met het werkstudentenstatuut mogen zelf bepalen hoeveel studiepunten ze opnemen per semester/jaar, dit in tegenstelling tot reguliere studenten zonder statuut die verplicht zijn om in eerste bachelor alle 60 studiepunten op te nemen.

Inschrijven

Vooraleer het werkstudentenstatuut kan worden aangevraagd, dient men zich in te schrijven voor de opleiding die men wenst te volgen. Het inschrijvingsgeld is hetzelfde als dat voor de andere (niet-beurs)studenten.

Meer info op de inschrijvingspagina van de UGent.

Infosessie voor werkstudenten

Op dinsdag 7 september vond een online infosessie plaats voor wie geïnteresseerd is om als werkstudent te starten aan de opleiding. Je kan de presentatie van deze sessie hier terugvinden.

Onmisbare info tijdens de studies

 • Cursusmateriaal
 • Officiële communicatie van de UGent wordt steeds verstuurd naar het UGent-mailadres. Info over hoe deze automatisch door te sturen naar een persoonlijk e-mailadres vindt u hier.
 • Zeker als werkstudent is het belangrijk om op regelmatige basis de elektronische leeromgeving Ufora te raadplegen. Inloggen kan met dezelfde login en paswoord als voor uw UGent-account.
 • Bibliotheek Recht en Criminologie
 • Facultaire kalender, met de belangrijkste indien-, sluitings-, verwelkomings- en inschrijvingsdata
 • Alles voor studenten...

Contact

Nog vragen? Neem contact op met een studie- of trajectbegeleider van het monitoraat.

Voor vragen over de leer- en examenstof, contacteer de lesgever.