Werkstudent criminologie

Voor wie?

  • voor studenten die minstens 80 uren per maand of minstens halftijds (50% van wat binnen betrokken arbeidssector als voltijdse tewerkstelling geldt) werken
  • voor studenten die minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefenen

Werkstudentenstatuut aanvragen

  • elk academiejaar opnieuw aan te vragen!
  • bij aanvang van academiejaar, tenzij uitzonderlijke omstandigheden
  • registratie via oasis
  • voor te leggen: recent attest van de werkgever (met vermelding werkuren) of bewijsstuk dat men minstens 80 uren per maand een zelfstandige activiteit uitoefent

Zie ook artikel 26 van het Onderwijs- en examenreglement.

Faciliteiten

Studeren als werkstudent veronderstelt een hoge mate van zelfstandigheid en zelfdiscipline. Het statuut is m.a.w. vooral bedoeld als een hulp bij zelfstudie.

De faciliteiten voor werkstudenten criminologie werden vastgelegd in een facultair reglement.

Studietraject

Werkstudenten volgen hetzelfde studietraject als reguliere studenten (zie opleidingen). Evenwel kunnen werkstudenten vaak omwille van hun vooropleiding studieduurverkorting en/of vrijstellingen krijgen.

Inschrijven

Vooraleer het werkstudentenstatuut kan worden aangevraagd, dient men zich in te schrijven voor de opleiding die men wenst te volgen. Het inschrijvingsgeld is hetzelfde als dat voor de andere (niet-beurs)studenten.

Meer info op de inschrijvingspagina van de UGent.

Onmisbare info tijdens de studies

Contact

Nog vragen? Neem contact op met een studie- of trajectbegeleider van het monitoraat.