Creditdoelcontract

Wat

Met een creditdoelcontract kunnen opleidingsonderdelen afzonderlijk gevolgd worden.

Voor de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt, behaal je een creditbewijs.

Nadelen

Aan creditdoelcontracten zijn een aantal nadelen verbonden:

 • Je zet altijd leerkrediet in, in het bijzonder voor schakel- en voorbereidingsprogramma's en de Specifieke Lerarenopleiding zet je dus wél leerkrediet in via creditdoelcontract maar niet via diplomadoelcontract
 • Je verliest je leerkrediet definitief (stopzetting zorgt er niet voor dat je leerkrediet terug wordt aangevuld; enkel door slagen kan je leerkrediet terug verdienen). Tip: indien je toch wil inschrijven via creditcontract voor een tweedesemestervak, doe dit dan zo laat mogelijk (voor een tweedesemestervak en een jaarvak kun je inschrijven t/m laatste dag februari)
 • Geen dubbele telling van de eerste 60 verworven credits voor opbouw leerkrediet
 • Geen studietoelage
 • Niet goedkoper dan een diplomadoelcontract; het studiegeld wordt immers op dezelfde wijze berekend: a rato van het aantal opgenomen studiepunten.

Zie ook vergelijkende tabel contracttypes

Twee soorten creditdoelcontracten

Er bestaan 2 soorten creditdoelcontracten:

Creditcontract

Omvat:

 • Lessen
 • Studentenkaart
 • Account
 • Toegang elektronische leeromgeving
 • Oasis
 • Examens
 • Voor opleidingsonderdelen uit bachelor- en masteropleidingen en specifieke lerarenopleiding (uitgezonderd stage, bachelorproef en masterproef)
 • Voor opleidingsonderdelen uit postgraduaatsopleidingen, schakelprogramma's en voorbereidingsprogramma's, bepaalt de faculteit welke opleidingsonderdelen je mag volgen
 • Niet mogelijk voor opleidingsonderdelen aangeboden door andere instelling
 • Kan niet voor opleidingsonderdelen uit predoctorale opleiding, doctoraatsopleiding of permanente vorming
 • Niet mogelijk om meer dan 1x per academiejaar in te schrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel
 • Niet mogelijk voor een opleidingsonderdeel waarvoor je reeds een creditbewijs hebt (gedurende 5 academiejaren)

Examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs

Omvat:

 • Geen lessen
 • Geen studentenkaart
 • Geen account (enkel door extra betaling van 200 euro)
 • Geen toegang elektronische leeromgeving (enkel door extra betaling van 200 euro)
 • Geen Oasis (enkel door extra betaling van 200 euro)
 • Examens

 

 • Voor opleidingsonderdelen van bachelor- en masteropleidingen en specifieke lerarenopleiding (uitgezonderd stage, bachelorproef en masterproef)
 • Voor opleidingsonderdelen van voorbereidings- en schakelprogramma's bepaalt de faculteit welke opleidingsonderdelen je kunt volgen
 • Kan niet voor integratieopleidingsonderdelen zoals masterproef
 • Kan niet voor een opleidingsonderdeel waarvoor je in de les moet zijn
 • Niet mogelijk voor opleidingsonderdelen uit postgraduaatsopleiding, predoctorale opleiding, doctoraatsopleiding of permanente vorming
 • Niet mogelijk voor opleidingsonderdelen aangeboden door andere instelling
 • Niet mogelijk om meer dan 1x per academiejaar in te schrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel
 • Kan niet voor een opleidingsonderdeel waarvoor je reeds een creditbewijs hebt (gedurende 5 academiejaren)

Zie ook vergelijkende tabel contracttypes

Toelatingsvoorwaarden

Kijk na of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Stappen volgen voor inschrijving

Volg alle stappen volgens de procedure inschrijving

Curriculum vastleggen

Vergeet niet dat ook in dit geval je curriculum per academiejaar en per faculteit door de curriculumcommissie wordt vastgelegd op basis van artikel 30 van het onderwijs- en examenreglement.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's