Creditdoelcontract

Je wil inschrijven voor afzonderlijke vakken (ook voor bevordering federale ambtenaren naar niveau A)

Wat

Met een creditdoelcontract kunnen opleidingsonderdelen/vakken/cursussen afzonderlijk gevolgd worden.

Voor de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt, behaal je een creditbewijs.

Toelatingsvoorwaarden

Kijk na of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Stappen volgen voor inschrijving

Volg alle stappen volgens de procedure inschrijving

Opgelet: je moet het vak volgen aan de faculteit die het organiseert.

Dit kan je zien aan de cursuscode (een letter gevolgd door 6 cijfers). De letter waarmee de cursuscode begint geeft aan welke faculteit het organiseert. De cursuscode is o.a. te zien op de studiefiche van het vak.

 • A: Letteren en Wijsbegeerte
 • B: Recht en Criminologie
 • C: Wetenschappen
 • D: Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • E: Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • F: Economie en Bedrijfskunde
 • G: Diergeneeskunde
 • H: Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • I: Bio-ingenieurswetenschappen
 • J: Farmaceutische Wetenschappen
 • K: Politieke en Sociale Wetenschappen

 


Je wil het vak 'Ecologie' volgen.
Kijk in de meest recente Studiegids , bv Studiegids 2019-2020.
Klik op Per faculteit.
Klik op Faculteit Wetenschappen.
Klik op Bacheloropleidingen.
Klik op Bachelor of Science in de Biologie.
Klik op Ecologie.
Je ziet nu de studiefiche van het vak met code C002457.
Letter 'C' = faculteit Wetenschappen

Curriculum vastleggen

Vergeet niet dat ook in dit geval je curriculum per academiejaar en per faculteit door de curriculumcommissie wordt vastgelegd op basis van artikel 30 van het onderwijs- en examenreglement.

Inschrijven voor vakken door federale ambtenaren

Bevordering naar niveau A

Wie als statutair federaal ambtenaar werkt, kan in bepaalde gevallen bevorderen naar niveau A

4 cursussen volgen uit een masterprogramma aan de UGent

Deze bevorderingsselectie naar niveau A is onderverdeeld in 3 reeksen van testen.

De 2de reeks betreft 'evaluatie kennisverwerving'. Kandidaten die geslaagd zijn voor reeks 1, moeten 4 cursussen - van minstens 4 ECTS-studiepunten - uit een masterprogramma van een universiteit of hogeschool volgen.

1 vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en 3 vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur.

Nadelen

Aan creditdoelcontracten zijn een aantal nadelen verbonden:

 • Je zet altijd leerkrediet in, in het bijzonder voor schakel- en voorbereidingsprogramma's en de Specifieke Lerarenopleiding zet je dus wél leerkrediet in via creditdoelcontract maar niet via diplomadoelcontract
 • Je verliest je leerkrediet definitief (stopzetting zorgt er niet voor dat je leerkrediet terug wordt aangevuld; enkel door slagen kan je leerkrediet terug verdienen). Tip: indien je toch wil inschrijven via creditcontract voor een tweedesemestervak, doe dit dan zo laat mogelijk (voor een tweedesemestervak en een jaarvak kun je inschrijven t/m laatste dag februari)
 • Geen dubbele telling van de eerste 60 verworven credits voor opbouw leerkrediet
 • Geen studietoelage
 • Niet goedkoper dan een diplomadoelcontract; het studiegeld wordt immers op dezelfde wijze berekend: a rato van het aantal opgenomen studiepunten.

Zie ook vergelijkende tabel contracttypes

Twee soorten creditdoelcontracten

Er bestaan 2 soorten creditdoelcontracten:

Creditcontract

Omvat:

 • Lessen
 • Studentenkaart
 • Account
 • Toegang elektronische leeromgeving
 • Oasis
 • Examens
 • Voor opleidingsonderdelen uit bachelor- en masteropleidingen en specifieke lerarenopleiding (uitgezonderd stage, bachelorproef en masterproef)
 • Voor opleidingsonderdelen uit postgraduaatsopleidingen, schakelprogramma's en voorbereidingsprogramma's, bepaalt de faculteit welke opleidingsonderdelen je mag volgen
 • Niet mogelijk voor opleidingsonderdelen aangeboden door andere instelling
 • Kan niet voor opleidingsonderdelen uit predoctorale opleiding, doctoraatsopleiding of permanente vorming
 • Niet mogelijk om meer dan 1x per academiejaar in te schrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel
 • Niet mogelijk voor een opleidingsonderdeel waarvoor je reeds een creditbewijs hebt (gedurende 5 academiejaren)

Examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs

Omvat:

 • Geen lessen
 • Geen studentenkaart
 • Geen account (enkel door extra betaling van 200 euro)
 • Geen toegang elektronische leeromgeving (enkel door extra betaling van 200 euro)
 • Geen Oasis (enkel door extra betaling van 200 euro)
 • Examens

 

 • Voor opleidingsonderdelen van bachelor- en masteropleidingen en specifieke lerarenopleiding (uitgezonderd stage, bachelorproef en masterproef)
 • Voor opleidingsonderdelen van voorbereidings- en schakelprogramma's bepaalt de faculteit welke opleidingsonderdelen je kunt volgen
 • Kan niet voor integratieopleidingsonderdelen zoals masterproef
 • Kan niet voor een opleidingsonderdeel waarvoor je in de les moet zijn
 • Niet mogelijk voor opleidingsonderdelen uit postgraduaatsopleiding, predoctorale opleiding, doctoraatsopleiding of permanente vorming
 • Niet mogelijk voor opleidingsonderdelen aangeboden door andere instelling
 • Niet mogelijk om meer dan 1x per academiejaar in te schrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel
 • Kan niet voor een opleidingsonderdeel waarvoor je reeds een creditbewijs hebt (gedurende 5 academiejaren)

 

Zie ook vergelijkende tabel contracttypes

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's