Maak kennis met de Open Universiteit

studiecentrum 1

Een universitair diploma behalen op eigen tempo? Het kan aan Open Universiteit!

De Open Universiteit verzorgt afstandsonderwijs op universitair niveau voor volwassenen.

Daarvoor wordt samengewerkt met de Nederlandse Open Universiteit. Zo kunnen Vlaamse studenten het Nederlandse aanbod volgen onder Vlaamse begeleiding:

Er worden geen eisen gesteld aan uw vooropleiding. De enige voorwaarde om aan Open Universiteit te starten is dat u 18 jaar oud moet zijn.

U kan het hele jaar door inschrijven voor zoveel cursussen als u wil.

Voor meer informatie kan u op het studiecentrum Gent terecht.

Nieuws en agenda

  • Opendeuravond op donderdag 2 oktober van 18 tot 21 uur.
  • Bijeenkomst voor de ingeschrevenen 'Aarde, mens en milieu' op zaterdag 4 oktober van 10 tot 15u.
  • Startbijeenkomst voor nieuwe studenten ingeschreven aan Open Universiteit Gent op zaterdag 11 oktober
    van 9 tot 13u.
  • Het studiecentrum is enkel de eerste zaterdag van de maand open. Bij verlof schuift het een week op. De
    eerstvolgende zaterdagen waarop je hier terecht kan zijn 4 oktober, 8 november en 6 december, telkens van 10
    tot 12u.