Welke planeet kiest u? – Hans Verbeeck

‘Planeet B’

Begin 2050 overschrijdt de CO2-concentratie in de atmosfeer 550 ppm (parts per million). Gelukkig is er sinds kort een kentering te zien in de stijging van broeikasgasconcentraties: ze is het gevolg van de drastische mitigatiemaatregelen die in de jaren 2040 eindelijk zijn genomen en door de inkrimping van de wereldeconomie de voorbije 20 jaar. In vergelijking met het jaar 2000 is de temperatuur met net iets minder dan 2°C gestegen. Er wordt verwacht dat de temperatuurstijging zich nog tot ver in de 22ste eeuw zal doorzetten.

Bio-ingenieurs zullen een sleutelrol blijven spelen in de verdere adaptatie van het landbouwsysteem en het beheer van natuurlijke hulpbronnen aan deze omstandigheden. Economen schatten dat de huidige jaarlijkse uitgaven voor klimaatadaptie 8 keer lager zouden zijn geweest indien we in de jaren twintig resoluut hadden gekozen voor emissiereductie en circulaire economie. Hierdoor is de gemiddelde levenstandaard in België de voorbije 20 jaar voor het eerst significant gedaald sinds het begin de industriële revolutie.

‘Planeet A’

Begin 2050 duikt de atmosferische CO2 concentratie voor het eerst terug onder 450 ppm. Er wordt verwacht dat we over tien jaar terug op het niveau van 2020 zullen zitten (400 ppm), en dat het klimaatsysteem tegen eind deze eeuw een nieuw evenwicht zal bereiken. De temperatuur is sinds 2000 met 1° C gestegen door het toepassen van drastische maatregelen waarbij duurzaam ecosysteembeheer, innovatieve landbouw en technologische ontwikkeling hand in hand gingen. De manier waarop we vandaag consumeren, voedsel produceren en ons verplaatsen lijkt in niets meer op de situatie in 2020.

Wie kan zich vandaag nog voorstellen dat er toen jaarlijks 5 tot 10 duizend vierkante kilometer Amazonewoud werd gekapt? Dat je voor slechts 30 euro van Brussel naar Barcelona kon vliegen? Dat ecosysteemdiensten nog niet werden meegenomen in de nationale begroting? Bio-ingenieurs hebben de voorbije 30 jaar een sleutelrol gespeeld in het ontwikkelen van duurzame technologie en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Hun kennis zal ook de komende decennia cruciaal blijven om ons verder aan te passen aan de opwarming.

Hans Verbeeck